Over Hidde

Hidde Fennema is niet geboren, maar wel getogen in ons mooie Hilversum. Ondernemer in de ICT, maatschappelijk betrokken en in de fractie verantwoordelijk voor de portefeuille verkeer, beheer en duurzaamheid. Hidde is bereikbaar op: 06-41389404.

Rotondes afsluiten doe je zo veel mogelijk in de zomervakantie

Het klinkt als klein bier, en misschien is het dat ook wel, maar het zijn de kleine dingen die ’t ‘m doen. Of die ’t ‘m niet doen. Ik had nog zó opgelet bij de informatie-avond van het HOV project.

De verbetering van de rotonde Gijsbrecht / Utrechtseweg is namelijk onderdeel van het HOV project. En […]

Rotondes afsluiten doe je zo veel mogelijk in de zomervakantie2019-10-22T14:57:49+01:00

Bijeenkomst ‘Sport & bewegen als welzijnsinstrument’ goed bezocht

Maandagavond 8 juli was Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport en lid van het liberale smaldeel van het kabinet, op uitnodiging van VVD-raadslid Tobias Westerneng te gast in Hilversum. In de Burgerzaal van het Raadhuis was de minister één van de vier sprekers rond het onderwerp: ‘samenspel voor een vitaler Hilversum’.

Tobias vond het […]

Bijeenkomst ‘Sport & bewegen als welzijnsinstrument’ goed bezocht2019-07-15T09:15:10+01:00

Aanpassing Mobiliteitsfonds welkom, met een kleine kanttekening

In Hilversum geldt, zoals in veel gemeenten, een parkeernorm. De parkeernorm dicteert hoeveel parkeerplaatsen een ontwikkelaar moet aanleggen als er een pand, bijvoorbeeld een appartementengebouw, wordt ontwikkeld. De norm is het instrument van de gemeente om af te dwingen dat er, als er huishoudens bij komen, ook parkeerplaatsen bijkomen.

Toch is […]

Aanpassing Mobiliteitsfonds welkom, met een kleine kanttekening2019-06-28T09:30:17+01:00

Misschien toch een geluidsscherm bij de A27?

Bij het lezen van het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland viel ons de volgende passage op:

“Het Rijk heeft de taak om voldoende geluidswerende maatregelen te nemen rond Rijkswegen. Wij trekken met gemeenten op om dit te borgen. In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid om, in nauw overleg met onze partners, op knelpuntlocaties […]

Misschien toch een geluidsscherm bij de A27?2019-06-17T16:22:48+01:00

Windmolens te lijf met aardwarmte

Deze week stond er een groot artikel in de Gooi- en Eemlander voortkomend uit een interview dat de krant bij mij afnam. Het artikel besteedt aandacht aan ultra-diepe geothermie. Ook wijst het erop, dat als wij niet snel in ons mooie Gooi een oplossing vinden om op een acceptabele manier grote hoeveelheden betrouwbare […]

Windmolens te lijf met aardwarmte2019-06-17T09:21:57+01:00

Iedereen aan de slag

Als VVD vinden wij het belangrijk dat iedereen aan de slag gaat en meedoet in onze samenleving. In het coalitieakkoord van onze gemeente staat dat werk moet lonen. Dit onderschrijf ik volledig. Maar werk gaat niet alleen over geld verdienen. Werk is zoveel meer. Dit gaat ook over meedoen in onze maatschappij, sociale contacten op […]

Iedereen aan de slag2019-02-12T16:13:57+01:00

VVD: Overal Netjes Parkeren

De roep om aandacht voor dit onderwerp is niet te negeren. Met grote regelmaat krijgen wij vragen en klachten over het gebrek aan controle op ‘fout parkeren’ in buurten waar géén betaald parkeren geldt en waar daardoor ook niet of nauwelijks controleurs langskomen. Als je je auto op de hoek van de Pauwenstraat en de Sint […]

VVD: Overal Netjes Parkeren2018-12-13T16:15:45+01:00

VVD bijeenkomst in de Raadzaal over stationsplein trekt veel geïnteresseerden

De VVD heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2.000 deurgesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat op de onderwerpen veiligheid en bereikbaarheid verbetering gevraagd wordt. Heel tevreden bleek Hilversum over de ontwikkeling van het centrum, en dan met name het Marktplein.

De Hilversumse VVD heeft om die reden op 8 november een […]

VVD bijeenkomst in de Raadzaal over stationsplein trekt veel geïnteresseerden2018-12-01T14:38:42+01:00

Proef Velbeleid; koudwatervrees?

Het college heeft een plan bedacht. Ze willen een test gaan doen met vergunningsvrij kappen. Dat houdt in dat inwoners van een aangewezen wijk bij wijze van proef géén kapvergunning hoeven aan te vragen als ze een boom op eigen grond willen kappen. Ook niet als de stamdiameter van die boom meer dan 30cm is. […]

Proef Velbeleid; koudwatervrees?2018-10-16T14:37:19+01:00

Ook binnen veilig uitgaan

Onder aanvoering van burgemeester Broertjes zijn de gemeente, horeca ondernemers en de politie er in geslaagd om uitgaan in Hilversum veiliger te maken. De VVD heeft zich groot voorstander getoond van die integrale aanpak en die ook doorlopend gesteund. Met veiliger uitgaansgebieden lijkt er nu een ander zorgwekkend fenomeen haar intrede te doen. Namelijk binnen […]

Ook binnen veilig uitgaan2018-10-16T14:37:49+01:00