Vorige week werd door de wethouder Cultuur en Financiën bekend gemaakt dat het Hilversumse poppodium opnieuw in grote financiële problemen verkeert. Voor 2015 dreigt een exploitatietekort van minimaal 150.000 euro, de gemeente Hilversum heeft daarnaast al maandenlang geen huur ontvangen van de stichting die de lokale poptempel exploiteert. Voor de VVD is de maat wel een beetje vol. Er zijn grenzen aan de financiële missers die een organisatie kan maken op kosten van de belastingbetaler.

Eerst maar even een terugblik. Afgelopen maand vierde De Vorstin haar vijfjarig bestaan. Hoewel het poppodium zonder meer een landmark is in Hilversum, wordt de geschiedenis niettemin vooral gekenmerkt door financiële malaise. Dat begon al bij de bouw van het pand, dat uiteindelijk ruim 12 miljoen euro kostte, bijna 5 miljoen euro meer dan oorspronkelijke budget. De wensenlijst voor de bouw was enorm, wat leidde tot een peperduur pand. Die hoge kosten betekenen ook een hoge huur, een feit dat vele Hilversumse politici nog altijd niet onder ogen willen zien.

De volgende financiële verrassing kwam bij oplevering van het pand. Naast de torenhoge bouwkosten, moest ook nog even 350.000 euro neergeteld worden voor het interieur. De gemeente stond na twee jaar vertraging in de bouw voor en voldongen feit, en fourneerde met tegenzin ook dit bedrag. De Vorstin kon aan de slag. Na een wat moeizame start, kwam de Vorstin in 2011 en 2012 goed op gang en realiseerde hoge bezoekersaantallen en een aantrekkelijke line-up. Absoluut een knappe prestatie. Niettemin bleek eind 2012 dat ondanks deze feiten, de financiële positie van de stichting min of meer onhoudbaar was. Er was structureel 100.000 euro extra nodig om de zaak draaiende te houden, bovendien bleken de popoefenruimtes inderdaad volstrekt niet exploitabel. Gezien de hoge bezoekersaantallen en om de investeringen van de afgelopen jaren niet teniet te doen, stemde de politiek toe. Nu, ruim twee jaar later, is het weer mis. Anderhalve ton tekort en, behoudens de inmiddels gebruikelijke beloften van beterschap, geen concrete plannen. De Vorstin heeft meer subsidie aangevraagd, in weerwil met de belofte van directeur Leon Zwaans bij zijn aantreden in 2010 dat “we het gaan exploiteren voor het bedrag dat ooit is afgesproken” en dat “de belangrijkste verandering is dat we het vertrouwen van de gemeente terug moeten krijgen”. Welnu, beide zaken zijn niet gelukt.

Al met al is sprake van een lange geschiedenis van financiële missers, beperkte beheersing en late en gebrekkige communicatie. Het zal best dat het aanbod van acts en daarmee de bezoekersaantallen momenteel tegenvallen, maar van een professionele organisatie mag de flexibiliteit verwacht worden hier proactief op in te spelen en dit soort tegenvallers op te vangen.

De VVD is altijd zeer kritisch geweest op de zeer hoge kosten van het pand en de exploitatie. Niettemin heeft de liberale fractie in 2010 het podium een kans willen geven zich te bewijzen en uit te groeien tot een nieuwe Hilversumse ster. De maat is nu echter vol. Het poppodium is verworden tot een bodemloze put. De directie belooft voortdurend beterschap, maar telkens blijkt niet alleen de financiële beheersing volstrekt tekort te schieten, ook wordt pas gecommuniceerd als de zaak al uit de hand is gelopen. De VVD is benieuwd naar de plannen van wethouder Jaeger. Maar dat de tijd rijp lijkt voor een nieuwe exploitant, kan toch weinig twijfel meer lijden.

Arno Scheepers