Haitske van de Linde, fractiemedewerker voor de Hilversumse VVD en lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, houdt vanaf woensdag 23 maart wekelijks ‘spreekuur’ in Café De Jonge Haan. Vanaf 14.00 uur zit ze klaar voor iedereen met een vraag of een probleem. Het bestuur van de VVD Hilversum juicht dit initiatief van harte toe.

Haitske geeft zelf aan lang niet op alle vragen een antwoord te hebben. Ze hoopt wel uit te kunnen leggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en welke processen er gaande zijn in de gemeente en het waterschap. Hiermee wil ze een directere verbinding zoeken met de inwoners van Hilversum.

Het past bij een Volkspartij om met mensen, iedereen, in gesprek te gaan. Het past ook helemaal in de netwerkpartij die de VVD is.

We wensen Haitske veel succes en plezier met haar gesprekken.

Gerard Ekelmans
Secretaris VVD Hilversum

‘Spreekuur’ bij Haitske van de Linde
Iedere woensdag vanaf 14.00 uur
Café en brasserie De Jonge Haan
’s-Gravelandseweg 62, Hilversum