Het politieke jaar is weer begonnen en het college heeft donderdag de begroting 2017 gepresenteerd. De VVD fractie is tevreden met de resultaten tot nu toe maar we zijn nog lang niet klaar. De financiële positie van de gemeente Hilversum ontwikkelt zich in de goede richting en het feit dat we de afgelopen jaren geld weten over houden op de begroting betekent ook dat er ruimte is om te investeren in Hilversum.

De VVD zet ook de komende jaren in op het versterken van de economie van Hilversum. Dit beleid moet leiden tot meer werkgelegenheid en het verhogen van de verdiencapaciteit van Hilversum. We gaan dus door met het investeren in een aantrekkelijk centrum maar ook in middelbaar en hoger onderwijs, kwalitatieve woningbouw voor de kansrijke nieuwe inwoners en bereikbaarheid.

Het is ook van belang dat alle stakeholders in Hilversum betrokken zijn bij de plannen in Hilversum. De wijze waarop het gemeente bestuur dit heeft opgepakt met het centrum is hier een goed voorbeeld van.

Ook andere belangrijke economische gebieden hebben plannen ontwikkeld om hun relevantie voor Hilversum te onderstrepen en ook te werken aan de toekomstbestendigheid. Voorbeeld hiervan is de Gijsbrecht van Amstelstraat. De winkeliersvereniging heeft samen met pandeigenaren en bewoners een visie document opgesteld en daarbij aangeven welke ruimtelijke kwaliteit van belang is voor de winkelstraat. Hier is gekeken naar evenementen maar ook naar de diversiteit van het winkelgebied. Dit laatste is belangrijk maar ontwikkelt zich ook op basis van veranderende consumenten patronen. De VVD fractie is niet voor het verder reguleren van winkelgebieden omdat hij vrij ondernemerschap in de weg kan staat. In dit geval zien wij feit dat de winkelstraat met alle stakeholders tot een visie is gekomen als een belangrijke voorwaarde voor succes en het noodzakelijke draagvlak.

De VVD fractie heeft al vele jaren de winkeliers op de Gijsbrecht ondersteund en aandacht gevraagd voor met name het onvriendelijke parkeerbeleid. De introductie van de Parkeerapp in Hilversum was met name door de VVD geïnitieerd om de parkeerproblemen op de Gijsbrecht op te lossen. We zullen blijvend aandacht vragen voor verdere promotie van deze toepassing.

Als gemeente Hilversum kunnen wij werkgelegenheid en economische groei niet zelf creëren maar kunnen wij wel de juiste voorwaarden scheppen voor de echte ondernemers. Wij zullen ons hiervoor blijven voor inzetten.

Frist Vogel
Fractievoorzitter VVD Hilversum