Afgelopen woensdag 28 september bij de eerste gemeenteraadsvergadering van het nieuwe politieke jaar besloot de raad over de nieuwe nota Sport en Bewegen 2016-2020. Deze nota bepaalt het sportbeleid van de gemeente Hilversum voor de komende jaren. De VVD heeft bij deze sportnota samen met D66 een motie ingediend die de wethouder Sport (VVD) en de wethouder Zorg (D66) opriep om de handen ineen te slaan. Samen moeten zij zorgen voor meer sport- en beweegprojecten met een zorgthema. Want een investering in sport is een investering in de gezondheid en dus van voordeel op de zorgkosten. De gemeenteraad stemde unaniem in met de motie!

De aanleiding hiervoor is dat de nieuwe sportnota volgens de VVD veel ambitie bevat, maar daarbij het geld nogal achterblijft. Want 90 procent van de begroting voor de Hilversumse sport ligt namelijk jaarlijks al vast. Het geld gaat op aan het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties, zoals sportvelden van sportclubs. Hierdoor is er geen geld meer over om mensen ook echt aan het sporten te krijgen.

Dit terwijl de sportverenigingen een steeds grotere verbindende rol spelen in de maatschappij. Het NOC*NSF verwoordt de toekomst van de sportvereniging in hun ‘Open Club’ gedachte: een sportvereniging die zich kenmerkt door een open houding van alle betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij leden andere regelmatige bezoekers van de club en buurtbewoners uitnodigen om te sporten en bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en denkt vraag- en buurtgericht. Deze ontwikkeling van de bredere sociale en maatschappelijke rol van sportverenigingen moedigt de VVD Hilversum erg aan.

Ook de rol van de gemeente Hilversum tegenover de sportverenigingen is de laatste jaren aan het veranderen. Er wordt door de gemeente meer van sportverenigingen verwacht en dat terwijl deze verenigingen ook al deels onder druk staan door bijvoorbeeld dalende ledenaantallen, dalende sponsorinkomsten en het tekort aan vrijwilligers.
Volgens de VVD moet de rol van de gemeente een stimulerende en verbindende rol zijn vooral ter ondersteuning van de sportverenigingen. Met deze rol ziet de VVD ook nadrukkelijk kansen voor de gemeente om meer gemeentelijke taken te verbinden met de sportverenigingen. Denk daarbij aan de nieuwe Zorgtaken die de gemeente heeft sinds de decentralisaties in 2015.

Door het leggen van verbindingen tussen sport en zorg ontstaat er een positieve wisselwerking tussen beide. Want enerzijds ligt de sportbegroting financieel vast, maar is er nog veel geld te besteden vanuit de nieuwe zorgtaken. Anderzijds draagt sporten bij aan de gezondheid en daardoor dalen de zorgkosten. Het is absoluut geen blinde greep uit de kas van het Sociaal Domein, want ook de VVD wil de zorg niet duperen ten behoeve van de sport. Het gaat om een visie die de sport en de gemeentelijke taken in de zorg met elkaar verbindt en daardoor positief bijdraagt aan allebei!

Er zijn talloze goede voorbeelden van sporten in het Sociaal Domein. Sport- en beweegprojecten als G-hockey, hockey afgestemd op spelers met een verstandelijke beperking, of loopvoetbal, voetbal voor ouderen waarbij alleen gelopen en niet gerend mag worden.

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat sporten en bewegen niet alleen bijdraagt aan het verminderen van gezondheidsklachten, maar ook positieve invloed heeft op de mentale gezondheid, bijdraagt aan het leervermogen van kinderen en bijdraagt aan de vitaliteit en het langer zelfstandig zijn van ouderen. Zo bekeken verdient elke geïnvesteerde euro in Sport en Bewegen zich meer dan terug!

Freek Reijmerink
Raadslid VVD Hilversum