De afdelingsbesturen van verschillende gemeentes in Gooi en Eemland, slaan de handen ineen ter voorbereiding op de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Gezamenlijk wordt een masterclass georganiseerd voor eventuele nieuwe gemeenteraadsleden. Het doel is zowel het zoeken naar nieuw talent, als het bieden van een optimale voorbereiding op een plek in de raad.

Bij alle politieke partijen neemt het aantal verenigingsleden af, ook bij de VVD. Dit terwijl de steun voor de partij volgens de opiniepeilingen onverminderd groot is. Het lijkt niet meer echt een ding van deze tijd te zijn, dat lidmaatschap. Probleem hiervan is wel dat besturen minder zicht hebben op wat er eventueel aan talent rondloopt in de achterban; talent dat het stokje kan overnemen.

Om dit te ondervangen, organiseren de besturen een masterclass; een serie van tien bijeenkomsten waarin potentiële gemeenteraadsleden hun inzicht en inzet kunnen tonen, terwijl tegelijkertijd hun vaardigheden worden vergroot. Alle trainingen worden verzorgd door professionele trainers van de Haya van Somerenstichting (het officiële opleidingsinstituut van de VVD). VVD-stemmers uit Hilversum, Bussum, Naarden, Muiden, Laren, Blaricum, Eemnes, Amersfoort, Hoevelaken, Nijkerk, Woudenberg en Leusden die misschien wel in de gemeenteraad willen, worden opgeroepen zich te melden.

Na een serieuze selectie, zullen de kandidaten zich aan elkaar scherpen tijdens trainingen in onder meer liberalisme, media, debatteren, onderhandelen en gemeentefinanciën. Alles zal gelardeerd worden met kwesties die nu spelen in Gooi en Eemland. Door de krachten te bundelen hopen de verschillende VVD-besturen bij de verkiezingen over twee jaar (nog) meer kwaliteit te kunnen leveren, en bovendien een team te hebben klaar staan dat optimaal zal samenwerken in Gooi en Eemland.

Overigens is dit alles niet vrijblijvend; we verwachten dat u bij inschrijving voor de masterclass lid bent of wordt van de VVD, dat u een eigen bijdrage van 375 Euro betaalt, en dat u minstens 7 van de 10 bijeenkomsten actief deelneemt. Daar staat tegenover dat u prachtige cursussen krijgt van ervaren VVD-trainers, dat u vooraanstaande politici kunt ontmoeten en dat u met de juiste inzet en capaciteiten, in korte tijd een hoge positie op de groslijst kunt bereiken.

Voor vragen of aanmeldingen, mail Antoinette Vlieger van VVD Hilversum op antoinette@vlieger.nl.