De verschillende regionale netwerkbesturen van de VVD organiseren dit najaar gezamenlijk drie interessante, inspirerende, inleidende trainingen. Deze cursussen worden verzorgd door de professionele trainers van de Haya van Somerenstichting (het officiële opleidingsinstituut van de VVD). U kunt zich voor elke training apart aanmelden. Elke training is op een donderdagavond van 19.30 tot ongeveer 23.00.

Donderdag 24 november: Liberalisme 1

Grondig de basis van het liberalisme kennen? De training Liberalisme I is de eerste in de leergang Liberalisme. In deze training ligt het accent op kennismaking met de partij(organisatie) en het verkennen van de liberale kernwaarden. Zo ontstaat een goed beeld van de partij en haar beginselen en kunt u het liberalisme beter uitdragen. Het is daarom een goede basis voor ieder lid van de VVD, met of zonder politieke aspiraties! Een verdere verdieping van de liberale kernwaarden vindt plaats in de modules Liberalisme II en III van de reeks Politieke Oriëntatie.

Aanmelden: laurens@olieman.org
Adres: het oude gemeentehuis, stadhuisplein 5, Amersfoort
€25,- overmaken aan: VVD Eemland NL22ABNA 0603303110 of ter plekke contant.

Donderdag 1 december: Debatteren 1

Geschikt voor iedereen die wil leren debatteren en een absolute aanrader voor raads- en Statenleden. Theorie en oefeningen leiden tot het kunnen houden van een redelijk betoog, dat niet bij de eerste windvlaag wegwaait. Tijdens deze training komen aan bod: communicatie (basis), inleiding en voorbereiding debat, betoog en argumenten (globaal).

Aanmelden: monique.vandijk@hotmail.com (graag eerdere ervaring met debat doorgeven)
Adres: Sint Vitusgebouw, Kerklaan 10, Blaricum
€25,- overmaken aan: VVD Laren Blaricum NL85RABO0148528708 of ter plekke contant.

Donderdag 8 december: Presenteren 1

Bij deze training staat het overbrengen van een boodschap tijdens een toespraak centraal. Bijvoorbeeld een presentatie op buurtavonden, markten en forumbijeenkomsten. Of als u wordt gevraagd als spreker en dus veel meer tijd krijgt dan in een debat of discussie. Doel van de training is de beginnende spreker te helpen met de basisvaardigheden van inhoud en vorm om een korte presentatie te houden. Aan bod komen: communicatie (basis), spreekangst, betoog, argumenten en toespraak.

Aanmelden: dbeekink@gmail.com (graag eerdere ervaring met presentaties doorgeven)
Adres: Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden
€25,- overmaken aan: VVD Gooische Meren NL72ABNA0601070143 of ter plekke contant.

Interesse? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar in deze trainingen.