De VVD-fractie is blij dat, mede door onze inzet, de Dutch Filmers Academy een (nieuwe MBO/HBO opleiding) gekozen heeft voor Hilversum. De VVD vindt het van belang dat we als centrumgemeente ook op het gebied van onderwijs een positie innemen. In dat kader hebben we al in een zeer vroeg stadium om tafel gezeten met de initiatiefnemer en nu opleidingsleider om de mogelijkheden voor een plek in Hilversum te bespreken. Een filmopleiding is voor Hilversum een vanzelfsprekende keuze. Maar ook de toekomstige opleiding storytelling past geheel bij mediastad Hilversum.

Tijdens de begrotingbehandeling in 2015 heeft de VVD-fractie de wethouder opgeroepen om een dependance van de fotovakschool een plek te geven in Hilversum. Deze inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid dat woensdag 2 november de officiële opening aan de Korte Noorderweg een feit was.

De eerste 100 studenten hebben zich ingeschreven en de verwachting is dat dit aantal aanzienlijk zal toenemen.  De fotovakschool is begonnen met de filmopleiding en zal naar verwachting volgend jaar ook de opleiding storytelling gaan verzorgen. Al met al veel potentie voor Hilversum en nog belangrijker: meer studenten in Hilversum!

Op dit gebied liggen er derhalve nieuwe uitdagingen. Met de komst van studenten uit het hele land dient zich ook de vraag aan hoe deze te huisvesten. Tijdens de begrotingsbespreking heeft onze factie al aangegeven dat hier meer aandacht voor moet komen. Daar waar mogelijk zullen we in Hilversum studentenwoningen moeten creëren. De wethouder heeft aangegeven dit op te pakken en naar de mogelijkheden te kijken. We zullen hier ook in de raad van 9 november wederom aandacht voor vragen.  Kansen ziet de VVD op het terrein van de Korte Noorderweg, waar een herontwikkeling mogelijk is maar ook het wonen boven winkels kan ruimte bieden aan studenten.

De VVD zal zich ook in de komende periode in het belang van een dynamisch en creatief Hilversum blijven inzetten voor het aantrekken van MBO/HBO opleidingen voor Hilversum.

Frits Vogel
Fractievoorzitter VVD Hilversum