Terwijl ze in Den Haag nog druk doende waren met de voorbereidingen voor het slotdebat stonden leerlingen van het A. Roland Holstcollege hun eigen standpunten te verdedigen tijdens het scholieren-debat. Samen met Hilversumse raadsleden gingen de leerlingen, de politici van de toekomst, op 14 maart jl. het debat aan over lokale en landelijke onderwerpen.

Sjoerd Noordhoek (16 jaar) verdedigde samen met Freek Reijmerink dat er meer camera’s op de Groest moeten komen. Het is een onderwerp dat daadwerkelijk speelt in Hilversum én direct raakt aan de levens van deze leerlingen. De zaal was gevuld met een diverse groep uit alle onderwijstypen die het ARHC aanbied. Er werden kritische vragen gesteld en het ging er soms hard aan toe op het podium. Maar altijd met wederzijds respect en inhoudelijke argumenten.

Het is waanzinnig gaaf dat deze jonge mensen op hun vrije dinsdagavond de tijd nemen om zich te verdiepen in het politieke spel. Vele namen ook de tijd om voorafgaand aan het debat een praatje te maken met de aanwezige politieke partijen. Het is belangrijk dat juist jongeren worden betrokken bij het politiek-bestuurlijke proces. Waar praat de gemeenteraad over? Wat zijn de bevoegdheden van het College van B&W? Waarom zou ik mijn stem laten horen tijdens verkiezingen, maar ook daarbuiten? Vragen die beantwoord werden op deze actieve avond. Het toont voor deze jongeren, en tevens voor de aanwezige volwassenen, de relevantie van onze democratie aan.

Sjoerd en Freek wisten de aanwezige goed te inspireren. Een aantal keren klonk er luid applaus voor de standpunten van de liberale leerling en politicus. Freek gaf ze (voor later) nog een stemadvies mee: kiezen we voor optimisme of voor pessimisme? Oftewel: gaan we voor jullie toekomst of voor de korte termijn? De VVD staat voor optimisme en kansen pakken, ook in de toekomst!

Gerard Ekelmans
Secretaris VVD Hilversum

 

[wysija_form id=”1″]