Tijdens de raadsvergadering van 7 juni bleek dat er veel zorgen waren over een aantal portefeuilles van wethouder Klamer, met name op onderwerpen als Tomin, Versa en het tekort op de BUIG. Voor een gedeelte van de oppositie waren deze zorgen aanleiding voor het indienen van een motie van wantrouwen aan het adres van wethouder Klamer. In reactie daarop kwam het college, bij monde van wethouder Jaeger, met een plan om de situatie aan te pakken. Graag willen wij met u delen wat onze afweging is geweest op dit onderwerp.

Het college onderkent de problemen, dat maakte wethouder Jaeger zeer expliciet duidelijk in zijn bijdrage richting de raad. Hij gaf aan dat het college een plan heeft om deze problemen het hoofd te bieden en om te zetten in resultaten. Om de gewenste versnelling te bewerkstelligen worden andere wethouders op basis van hun expertise ingezet op onderwerpen waar dat nodig is. En er wordt focus aangebracht. Door sommige plannen, zoals bijvoorbeeld de stadspas, wordt voor nu of voor langer een streep gezet. Deze focus is hartstikke nodig, want er moet veel gebeuren.

De hamvraag gisteren was, wat de VVD betreft, of we vertrouwen konden hebben in het college en hun plan van aanpak. Het antwoord daarop is ja en daarom hebben wij de motie van wantrouwen niet gesteund.