Bij de bewogen raadsvergadering van 7 juni stond ook het Parkeerbeleidsplan op de agenda. Met alle commotie rondom wethouder Klamer zou je het bijna vergeten.

De VVD is blij met het parkeerbeleidsplan. De mantelzorgvergunning die er in is opgenomen vinden wij een erg sympathiek idee: hiermee kunnen mantelzorgers een vergunning krijgen in gebieden waar zij niet zelf wonen. En dat bij nieuwbouw nu in principe dezelfde parkeernorm geldt als voor iedereen, is een stap vooruit. Ook het voor bewoners ter beschikking stellen van parkeergarage-plaatsen tegen een vriendelijk tarief in de vorm van een combinatievergunning zal leiden tot een betere inzet van de capaciteit en minder auto’s op het maaiveld dus ook dat is een sterk punt.

De VVD vindt dat de parkeertarieven te hoog zijn in Hilversum. Uit de vitaliteitsbenchmark van Goudappel Coffeng blijkt dat de tarieven in Hilversum aan de hoge kant zijn uitgezet tegen wat de bezoeker er voor terugkrijgt. Er wordt aan alle kanten hard gewerkt om het aanbod in Hilversum te verbeteren maar we hebben wel het punt gemaakt dat het erg belangrijk is dat we deze balans goed in de gaten blijven houden.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor de gebieden in Hilversum waar géén betaald parkeren is; deze wijken hebben net zo goed te maken met parkeerproblematiek, maar handhaving in die wijken is schaars. De toezegging van de wethouder dat de 10% min of meer vrij te besteden handhavingscapaciteit ook echt zal worden gebruikt is voor ons erg belangrijk. En dat de besteding van die 10% in overleg met de buurten gaat is natuurlijk helemaal mooi. Natuurlijk zal de wethouder wel proactief moeten zijn in de benadering van de buurten en deze extra mogelijkheid wel een beetje moeten “verkopen” want anders weet niemand ervan. Die 10% moet gehaald worden en de wethouder heeft dan ook toegezegd proactief aan de slag te gaan.

Wat ontbreekt in het stuk is een visie op laden en lossen. Vooral in de spits wordt er op allerlei plekken gelost waardoor, juist op het moment dat de verkeersdruk het hoogst is, hele straten geblokkeerd worden. Denk aan de Gijsbrecht, de Havenstraat, de Stationsstraat en de Larenseweg. Dat laden en lossen niet in het Parkeerbeleidsplan staat is op zich niet verwonderlijk want laden en lossen is niet hetzelfde als parkeren. Maar in welk plan staat het dan wel? Wij hebben de wethouder gevraagd dit onderwerp niet ongemoeid te laten en hier aandacht aan te besteden.

Dan de financiën. In 2016 was er 1,7 miljoen euro aan inkomsten op het totale betaald parkeren in Hilversum. Van die winst was 1 miljoen ook begroot, en 7 ton is een leuk extra’tje voor de algemene middelen. Het is in de ogen van de VVD logisch dat er op bepaalde parkeergelegenheden geld verdiend wordt. Als we diezelfde ruimte zouden verkopen aan Q-Park zouden die er immers ook winst op maken. Maar het wijk-parkeren mag niet dienen als een bron van inkomsten voor de gemeente.

De VVD heeft een amendement ingediend die er op neerkwam dat de winst boven wat er al begroot en dus verwacht was, in 2016 dus 7 ton, ingezet moet worden om de parkeersituatie in Hilversum te verbeteren. Niet alleen dit jaar, maar altijd. Het CDA en de SP waren het hiermee eens, maar tijdens de behandeling hebben we het amendement aangehouden vanwege een duidelijk tekort aan steun. En daarmee is Parkeren toch een integraal onderdeel van de Gemeentebegroting aan het worden en dat kan niet de bedoeling zijn.

We zullen dit bij de behandeling van de Kadernota wel opnieuw oppakken, want dat het teveel betaalde geld van parkeerders terugvloeit naar de algemene middelen vinden we niet kunnen. Verlaag dan de tarieven!

Hidde Fennema
Raadslid VVD Hilversum