De gemeente is, in opdracht van de raad, bezig een ambitieus plan uit te voeren om Hilversum te ‘verduurzamen’. Het idee is 100 kiloton CO2-uitstoot te besparen.

Het plan is opgedeeld in 3 sporen die elk op hun eigen manier moeten bijdragen aan het resultaat. Zo is het doel van spoor 1 om met het Energieplatform en Green Deals als Gemeente duurzame initiatieven te ondersteunen en te omarmen. Het nu lopende H100-programma kan u niet ontgaan zijn; dit is onderdeel van dit spoor. Spoor 2 focust op “De gemeente als voorbeeld en inspiratie” en spoor 3 heeft als doel om de maatschappij te ondersteunen bij verduurzaming; denk aan duurzame schoolgebouwen en sportverenigingen.

Het hangt er een beetje vanaf hoe je ’t bekijkt, maar het programma ligt op schema – de prognoses (ruim 80 kiloton minder uitstoot in 2020) zijn nu al hoger dan Royal Haskoning DHV in 2015 mogelijk achtte. Mooi! De VVD wil alleen wel een lans breken voor ‘common sense’; meer en meer worden leuk klinkende toepassingen als LED-verlichting en een duurzaam Raadhuis als doel op zich gezien. En dat zijn ze niet.

Houd je verstand erbij. LED-verlichting moeten we zeker doen. Maar alles in 1x vervangen voordat het afgeschreven is om maar te kunnen zeggen dat we LED-verlichting hebben, dat liever niet. Hoe het wel moet? Ook al is er ook hier ruimte voor verbetering is de zonneweide bij Anna’s Hoeve is een voorbeeld van schaalgrootte, uit het zicht, op een plek waar we de ruimte dubbel gebruiken; boven de bufferbak voor de opvang van overtollig water. Zonnepanelen op het eigen dak zijn goed, een zonneweide op grote schaal zoals deze is véél beter.

En dan het Raadhuis; er wordt erg veel tijd, geld en energie gestoken in het praten over het duurzamer maken van Dudokpark 1. Dit rijksmonument is erg lastig te verduurzamen en de kosten die daarmee gepaard gaan zullen onevenredig hoog zijn. Dat is symboolpolitiek. Ze liggen veel beter op de Gemeentewerf op de Loswal; dat is veel eenvoudiger, het kost minder, en levert dus voor mens en milieu veel eerder rendement op.

Ons credo; hou je verstand erbij. Als VVD proberen we deze “common sense” erin te houden door onze bijdrages in de Raad en de commissies. Verduurzaming is hoognodig, maar stop met symboolpolitiek en pak de dingen verstandig op. Smijt geen geld over de balk en zorg dat wat je doet echt effect heeft.

Hidde Fennema
Raadslid VVD Hilversum