Iedereen heeft er een mening over: parkeren. Altijd een mooi onderwerp, waarbij de emoties omgekeerd evenredig oplopen met de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Vaak is het voor inwoners niet duidelijk hoe dit soort zaken tot stand komt dus hier even een kleine uiteenzetting van hoe we dit in Hilversum geregeld hebben. En natuurlijk het standpunt van de VVD.

De straat is de baas

Vooropgesteld: een straat bepaalt helemaal zelf of er betaald parkeren in de straat komt of niet. Als een straat met een waarschijnlijke meerderheid contact opneemt met de gemeente, zal de gemeente een enquête houden onder de bewoners van die straat. Zo kan de gemeente objectief meten hoe de vlag erbij hangt. Komt daar een meerderheid uit, dan komt er betaald parkeren in die straat. Er zijn uitzonderingen waarbij het college en/of de raad een verzoek van een straat omver kan werpen maar dat gaat dan alleen om, bijvoorbeeld, de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten en dit gebeurt in de praktijk zelden tot nooit. Met andere woorden: wil een straat het niet, dan komt het er ook niet. Er is geen “masterplan” van “ze” bij de gemeente, de gemeente is er niet op uit om “haar zakken te vullen” met de “melkkoe” parkeren. Bijna alle straten die de afgelopen jaren betaald parkeren hebben gekregen hebben daar zelf voor gekozen. De straat is echt de baas.

Dat klinkt goed!

Ja, het is goed dat straten zelf kunnen bepalen of ze betaald parkeren willen hebben of niet. Maar natuurlijk zijn er kanttekeningen. Zo worden omliggende straten (die niet “meedoen”) in de meeste gevallen niet meegenomen in zo’n besluit want een straat, evenals de uwe, gaat daar immers zelf over. En zo kan het dus gebeuren dat het probleem zich verplaatst naar de straat verderop. Dit gebeurt dus ook aan de lopende band. Voorbeelden zijn de Multatulilaan, de De Genestetlaan en omliggende straten en ook de Bell-, Ohm- en Coulombstraat.

Om meer te kijken naar gebieden in plaats van straten staat met steun van de VVD in de nieuwe Parkeernota dat, wanneer er sprake is van een onlogische versnippering, er rekening gehouden zal worden met logische gebieden om te voorkomen dat er één of twee ongereguleerde straten totaal omsloten worden door gereguleerd gebied. Ook hebben we in deze nota de overloopvergunning geïntroduceerd, die iemand uit niet-gereguleerd gebied de mogelijkheid geeft een vergunning te nemen in het aangrenzende betaalde gebied – dit in de hoop de verspreiding van het probleem af te remmen.

Maar toch, zolang er in het centrum een tekort aan parkeerplaatsen is, en dat is er van oudsher, zal het probleem blijven bestaan. En door het inzetten van betaald parkeren om het ene probleem op te lossen, zal het volgende ontstaan. Het zal zich dus als een inktvlek uitbreiden over Hilversum. Niemand wil dit, althans zeker de VVD niet, maar een andere oplossing … is er eigenlijk niet. Natuurlijk zal de linkerflank zeggen dat er auto’s weg moeten. Dit zou zeker een oplossing zijn, maar voor heel veel mensen is dit simpelweg geen optie omdat die auto gewoon hard nodig is, bijvoorbeeld om op het werk te komen.

Lekker dan…

Lekker dan, inderdaad. Want hier kunt u natuurlijk weinig mee, en de kans dat u dit leest omdat het probleem nu uw kant op komt, is vrij groot. Het is natuurlijk wel prettig dat u het te allen tijde zelf voor het zeggen hebt. Maar als ook de grootste tegenstander van betaald parkeren mettertijd erg veel parkeeroverlast krijgt kan het best eens zijn dat ook hij/zij toch de charme van betaald parkeren in gaat zien. Ik ben zelf verhuisd van het Schrijvers- en Dichterskwartier naar de Raadhuisbuurt en ik woon dus nu zelf in gereguleerd gebied, en ik ben er blij mee – ik heb geen enkel probleem om te parkeren in mijn straat. Ik kan hier beter parkeren dan op mijn oude adres. Vaak gaat dit zo; na initieel verzet zijn nagenoeg alle straten waar betaald parkeren is ingevoerd achteraf in meerderheid tevreden met de oplossing en ervaren de inwoners het als een verbetering.

En die kosten dan?

Het idee is – en dit vindt de VVD ook echt een belangrijke – dat de opbrengsten van de parkeervergunningen ongeveer dekkend zijn om de BOA’s van te betalen. Ook de parkeerautomaten kosten een boel geld en worden uit deze opbrengsten betaald. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente geld verdient aan het gereguleerd parkeren. Dit was ook nooit het geval maar de afgelopen jaren houdt de gemeente er wel wat aan over. Dit komt omdat er efficiënter gewerkt wordt (digitale aanvragen etc) en omdat er meer betaalde plekken zijn. De VVD vindt dan ook dat de kosten voor vergunningen omlaag moeten en dit willen we ook zo snel mogelijk realiseren.

Bedankt voor de uitleg maar ik wil het gewoon niet!

Begrijpelijke reactie. Ik hoop u een klein beetje inzage gegeven te hebben in het dilemma waar ik – en met mij vele anderen – dagelijks mee te maken heb. Als u het gewoon niet wilt, en in uw straat denken de meesten er zo over, dan hebt u niks om u zorgen over te maken want u staat, in uw straat, echt zelf aan het roer!

Mocht u verder willen praten over dit onderwerp bel mij dan, ik ga graag met u in gesprek!

Hidde Fennema
Woordvoerder Verkeer & Beheer
Raadsfractie VVD Hilversum
06-41389404
hiddefennema@vvdhilversum.nl