In navolging van Amsterdam wordt nu ook in Hilversum een oproep gedaan om het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk in principe te verbieden, ténzij iemand expliciet toestemming geeft door op z’n brievenbus een ja/ja sticker te plakken. De VVD vindt dit betutteling én het benadeelt ondernemers.

Niks mis met huidige ‘opt-out’

Het plan om de huidige ‘nee/nee’ sticker in te ruilen voor een ‘ja/ja’-variant lijkt in eerste instantie een sympathieke lading te hebben. Sommige mensen vinden het ontvangen van reclamefolders irritant, en ook het argument dat minder folders beter is voor het milieu is veelgehoord. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal, namelijk de impact van een systeemverandering en de impact op onze (lokale) economie.

Reclame werkt

De enige reden dat ondernemers reclamefolders verspreiden is omdat het simpelweg werkt; het verbieden ervan heeft dus direct gevolgen voor de bedrijfsvoering (omzet/winst) van een ondernemer. We vinden dat je hier niet lichtvaardig overheen moet stappen, of dit argument zelfs geheel buiten beschouwing moet laten. Als je een verandering wilt doorvoeren met grote impact op het systeem en de economie, dan moet daar wel een goede reden voor zijn. En die zien wij hier niet.

Eigen vrijheid

Kunnen aangeven dat je geen folders wenst te ontvangen kan al. Brievenbusstickers zijn sinds jaar en dag bij de receptie van het stadskantoor verkrijgbaar voor iedereen die aan wil geven geen behoefte te hebben aan reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen. Het is je eigen vrijheid om deze op je brievenbus te plakken. En wil je ze wel? Lees ze, en gooi de folders daarna netjes in de papierbak zodat het keurig gerecycled wordt.

Mogelijk is de sticker toch nog niet bij iedereen bekend of weet niet iedereen hoe je er aan kunt komen. De VVD stelt daarom voor dat de gemeente nog één keer de stickers gratis verspreid aan alle huishoudens, zodat iedereen zonder enige inspanning de keuze kan maken om van de ‘opt out’ gebruik te maken en daarmee is wat ons betreft de kous af.

Wilt u verder praten over dit onderwerp? Dat kan! Bel mij gerust op 06-41389404!

Hidde Fennema
Raadsfractie VVD Hilversum