Woensdagavond 6 juni zijn Floris Voorink en Arno Scheepers als wethouder voor de VVD geïnstalleerd. Acht jaar geleden stonden beide heren nog samen op de kieslijst voor de Hilversumse gemeenteraadsverkiezingen, nu gaan ze samen als wethouder in het college aan de slag. We stellen hen kort even voor.

Floris Voorink is als wethouder natuurlijk geen onbekende. Als centrumwethouder was hij de afgelopen vier jaar onder meer verantwoordelijk voor het opknappen van het marktplein, daarnaast was hij en bevlogen wethouder Sport. “Ik ben ontzettend blij dat ik mijn karwei als wethouder kan afmaken. Als centrumwethouder heb ik echt iets concreets voor het mooier maken van onze stad kunnen doen. Dat geeft heel veel voldoening. Maar op het invoeren van het Sportinvesteringsfonds ben ik net zo trots!”, aldus Floris, die zich de komende vier jaar vooral gaat richten op de invoer van de zogenaamde Omgevingswet, een wet die grote gevolgen gaat hebben voor de Ruimtelijke Ordening in Hilversum. Hij blijft zich daarnaast ook bezig houden met sport.

Arno Scheepers is sinds 2010 actief in de Hilversumse gemeenteraad en treedt nu, na een korte periode in het buitenland, voor het eerst toe tot het college. Arno, die 18 jaar ervaring heeft in de financiële wereld, gaat zich de komende jaren onder andere richten op de gemeentelijke grondexploitaties, het beheer van de openbare ruimte, begraven en de projecten Crailo en Stationsgebied. “Het is voor mij enorm eervol wethouder in deze mooie stad te mogen zijn. Ik ga me met portefeuilles als Crailo, het Stationsgebied, maar bijvoorbeeld ook het beheer van de openbare ruimte richten op onderwerpen die Hilversum echt mooier en leefbaarder kunnen maken. Ik kijk er enorm naar uit hier mee aan de slag te gaan!”.