Onder aanvoering van burgemeester Broertjes zijn de gemeente, horeca ondernemers en de politie er in geslaagd om uitgaan in Hilversum veiliger te maken. De VVD heeft zich groot voorstander getoond van die integrale aanpak en die ook doorlopend gesteund. Met veiliger uitgaansgebieden lijkt er nu een ander zorgwekkend fenomeen haar intrede te doen. Namelijk binnen de horeca gelegenheden, waar uitgaande vrouwen en meisjes onzedelijk worden betast door jonge mannen.

De VVD kreeg er de laatste maanden meerdere signalen over. Kennelijk is er een groep jongeren die meent dat het betasten van borsten en billen van wildvreemde jonge vrouwen normaal is. De vrouwen die het overkomt zijn vaak te verbouwereerd om er passend op te reageren of aangifte van te doen. De door de VVD ontvangen signalen kwamen vaak van bezorgde ouders wiens dochter onzedelijk was betast in de Hilversumse uitgaansgelegenheden.

Inmiddels heeft de VVD haar zorg met de burgemeester gedeeld en hem om aandacht voor deze problematiek gevraagd. Wat de VVD betreft dient er in dit kader meer toezicht binnen in de uitgaansgelegenheden zelf te worden gehouden. Dat is in eerste aanleg een verantwoordelijkheid van de eigenaren. Zodra wordt waargenomen dat een jongere een meisje onzedelijk betast zou dat moeten leiden tot vermelding op een zwarte lijst en een algemeen uitgaansverbod in Hilversum. Dat kan prima worden ingepast in het huidige deurbeleid. Ook zou de VVD graag zien dat de gemeente een gerichte voorlichtingscampagne opzet om aan te geven dat het niet normaal is. Dit in nauwe samenwerking met de politie die meteen aan kan geven wat te doen in voorkomende gevallen.

De VVD zal nadrukkelijk deze problematiek volgen evenals de wijze waarop het wordt aangepakt. Met als doel om jongeren die menen opzettelijk vrouwen onzedelijk te kunnen betasten uit het Hilversumse uitgaansleven te weren. Ook binnen moet het veilig zijn om uit te gaan.

Ruud Verkuijlen
Raadsfractie VVD Hilversum