De VVD fractie is blij dat er naast de bijdrage vanuit de gemeente Hilversum nu ook extra geld is toegezegd vanuit het ministerie van Cultuur om het wereldberoemde (en voor Hilversum en onze regio zo belangrijke) Metropole Orkest voor de komende twee jaar financieel te ondersteunen.

De VVD heeft een motie (zie moties en amendementen raadsvergadering 11 juli 2018) hiervoor van harte ondersteund en de waarde van het Metropole Orkest voor de gehele regio onderstreept. Pop en Jazz muziek heeft een duidelijke en unieke plek in onze regio. We hebben aan de financiële steun dan ook verbonden dat de zichtbaarheid van het Metropole Orkest verder wordt vergroot door hen prominent op te nemen in onze regionale cultuuragenda.
We stellen ons hierbij voor dat het Metropole Orkest ook een verbindende rol kan spelen in de regionale samenwerking. Muziek is een belangrijke verbindende cultuurvorm en een concert in bijvoorbeeld de haven van Huizen en/of in Gooise Meren hoort volgens de Hilversumse VVD-fractie ook bij het versterken van onze gezamenlijke identiteit.

De extra gelden die nu beschikbaar komen maken het mogelijk dat het Metropole Orkest vaker zal optreden en kan repeteren. We kunnen hierdoor de kwaliteit voor de muziekstad Hilversum waarborgen en verder uitbouwen. Uit de raadsinformatiebrief hebben we voor Hilversum in ieder geval al kunnen vaststellen dat het Metropole Orkest voor Hilversum een plan heeft goedgekeurd om de zichtbaarheid ook inhoud te geven.

Naast de steun vanuit Hilversum, de regio en het ministerie vindt de VVD het belangrijk dat het Metropole Orkest meer steun krijgt van donateurs. Wij roepen de fans van het Mertropole Orkest dan ook van harte op om donateur te worden van het Metropole Orkest en te genieten van het beste Pop&Jazz-orkest ter wereld!

Frits Vogel
Fractievoorzitter VVD Hilversum