Het college heeft een plan bedacht. Ze willen een test gaan doen met vergunningsvrij kappen. Dat houdt in dat inwoners van een aangewezen wijk bij wijze van proef géén kapvergunning hoeven aan te vragen als ze een boom op eigen grond willen kappen. Ook niet als de stamdiameter van die boom meer dan 30cm is.

Op dit moment moet je daar als inwoner nog wel een vergunning voor aanvragen. Een analyse wees echter uit dat nagenoeg al deze vergunningsaanvragen goedgekeurd worden. We zetten op dit moment dus de bewoners en ambtenaren nogal aan het werk om dit allemaal in stand te houden, terwijl uiteindelijk vrijwel alle aanvragen “afgestempeld” worden. Dat klinkt als bureaucratische werkverschaffing en het jaagt niet alleen de gemeentelijke organisatie maar ook de inwoner onnodig op kosten. De VVD houdt daar niet van en staat altijd open voor goede ideeën om dit soort ogenschijnlijk overbodige regels af te schaffen.

Bovendien lijkt het erop dat in andere gemeentes waar soortgelijke proeven al gedaan zijn, het niet leidde tot een ongebreidelde bomenkap. Hoe dat in Hilversum zal gaan weten we niet, dus het voorstel om dit in proef-vorm eerst maar eens even te bezien is prima. Ook zijn alle bomen die op privéterrein staan en die vanwege hun kwaliteit of zeldzaamheid niet gekapt mogen worden geïnventariseerd, op een lijst gezet, en zijn de eigenaren van deze bomen op de hoogte gebracht hiervan.

Het voorstel dat wethouder Kastje afgelopen week in de commissie presenteerde om hier eens mee te gaan experimenteren en de wijze waarop het tot nu toe was voorbereid viel bij ons dus in goede aarde. Het is een overzichtelijk plan. Een plan dat bovendien ook nog eens in de richting beweegt van de aankomende nieuwe omgevingswet. Natuurlijk kent het loslaten van regels een zeker risico, maar de pilot kan op elk moment stil gelegd worden. Dus, wij zijn voor.

Als enige.

De VVD heeft als enige een positief advies gegeven. De overige partijen maakten een voorbehoud en verhaalden over allerlei doemscenario’s. Dat verbaasde ons. Vele van onze collega’s hadden in hun verkiezingsprogramma’s zinsnedes staan als ‘burgers moeten echt invloed hebben op hun eigen woonomgeving’, ‘de gemeente moet het bewustzijn in de buurt stimuleren, omdat buren samen de buurt maken’, of ‘de gemeente moet nieuwe vormen van zeggenschap faciliteren’.

En toch is iedereen, als puntje bij paaltje komt, opeens zeer terughoudend om zeggenschap uit handen te geven aan de inwoner – zelf als het maar een proef is. En dat is jammer.

Wij snappen bij de VVD echt wel dat het spannend is, dat vinden wij ook, maar een experiment moet kunnen. Als je voorstander bent van meer invloed door inwoners, dan moet je daar ook mee durven oefenen. Vooral als het gaat om onderwerpen die je spannend vindt.

Hidde Fennema
Raadslid VVD