De roep om aandacht voor dit onderwerp is niet te negeren. Met grote regelmaat krijgen wij vragen en klachten over het gebrek aan controle op ‘fout parkeren’ in buurten waar géén betaald parkeren geldt en waar daardoor ook niet of nauwelijks controleurs langskomen. Als je je auto op de hoek van de Pauwenstraat en de Sint Vitusstraat zet waardoor de brandweer er niet meer door kan, dan is er in beginsel niemand die daar iets van zegt. En dat is niet oké.

Eigenlijk is dit een onbedoeld bijeffect van de invoering van betaald parkeren, waardoor de focus van de handhaving in die gebieden is komen te liggen. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat we vervolgens nagenoeg nooit meer controleren in andere wijken van Hilversum. Hierdoor komen nu hulpdiensten in de problemen, ontstaan gevaarlijke situaties voor kinderen, krijgen buren ruzie en levert het voor veel inwoners frustratie en onbegrip op.

De oorzaken van de parkeerproblematiek zijn legio en complex. Toegenomen autobezit, wijken die grenzen aan andere wijken waar wél betaald moet worden, woningsplitsing en verdichting in het algemeen, bedrijfsauto’s, en de krappe opzet van Hilversum. En soms is het gewoon – excusez le mot – een kwestie van hufterig parkeergedrag; kijk maar eens ’s ochtends bij een willekeurige Hilversumse school.

Als dat mogelijk is moet de oorzaak van de problematiek natuurlijk worden weggenomen. Maar dat laat onverlet dat wat de oorzaak ook is, iedereen zich wel gewoon aan de regels moet houden. En dat we Hilversummers die al tijden om vragen om hulp bij het oplossen van parkeerproblemen en het tegen gaan van parkeeroverlast tegemoet moeten komen.

De motie die wij 13 december indienden, en die met grote meerderheid werd aangenomen, roept op om af en toe ook eens stickers te plakken of desnoods bekeuringen uit te delen in gebieden waar er geen rechtstreekse inkomsten tegenover staan. Niet meer en niet minder.

Dit voorkomt hopelijk een deel van de problemen van de nood- en hulpdiensten, neemt ergernis weg en maakt de situatie op straat weer en stukje veiliger.

Hidde Fennema
Raadslid VVD Hilversum