Op 16 april werd in de gemeenteraad gesproken over de toekomst van bedrijventerrein Sportpark Arena. De VVD heeft hierbij het belang onderstreept van drie functies in dit gebied: werken, leren en sporten. De eerste twee zijn een logische keuze met de aanwezigheid van grote werkgevers en opleiders, zoals Nike, NCOI en het ROC. De sportlink is duidelijk dankzij de Gooise Atletiek Club en de Dudok Arena, en -hoewel mogelijk minder bekend- ook dankzij de Olympische historie van dit gebied. In 1928 hebben de Olympische Spelen van Amsterdam gedeeltelijk op het Arenapark plaatsgevonden, namelijk de dressuurproef.

De komende jaren wordt Sportpark Arena verder ontwikkeld. Delen van het park zijn nu nog niet ontwikkeld. De gemeente maakt een Masterplan waarbinnen de verschillende grondeigenaren gaan ontwikkelen. Over een aantal jaren zal het park een ander aanzien hebben, met een hotel, meer kantoren, ruimte om te sporten en recreëren en naar verwachting ook een nieuwe indeling van het NS station, waarbij de perrons tegenover elkaar komen te liggen aan de zuidelijke kant van de Soestdijkerstraatweg.

In de gemeenteraad ging de bijdrage van de VVD over twee punten:

  1. De kans om banen in Hilversum te creëren doordat het Arenapark de enige locatie is met plancapaciteit voor de nieuwbouw van zelfstandige kantoren. De VVD staat voor een Hilversum waar prettig gewoond én gewerkt kan worden; waar bedrijvigheid en levendigheid is.
  2. De kans om de openbare ruimte zo in te richten, dat deze uitnodigt tot sporten en bewegen. Dat gaat verder dan het neerzetten van een paar fitnesstoestellen. Het gaat over het creëren van een omgeving die uitnodigend is voor zogeheten ‘ongebonden sporters’ (sporters die niet op een vereniging of sportschool sporten) om te sporten en bewegen. Bijvoorbeeld omdat ze daar op een geschikte ondergrond en met goede verlichting rondjes kunnen hardlopen, juist in de maanden dat het ’s avonds te donker is om in de omliggende natuur te sporten. En dat is belangrijk, want hoewel gemiddeld 25% van de volwassenen lid is van een sportvereniging, sport ruim 70% wekelijks. Er zijn dus veel Hilversummers die wel sporten, maar niet bij één van onze 100 mooie sportverenigingen. De VVD hoopt dat het Arenapark een magneet wordt voor deze ongebonden sporters.

Op korte termijn wordt de openbare ruimte op het park met een aantal quick-wins verbeterd, vooral op het gebied van verlichting, auto- en fietsparkeren. De gemeenteraad stelde hier unaniem budget voor beschikbaar.

De raadsvergadering was om 22.00 uur klaar, net op tijd om samen op groot scherm de tweede helft van Juventus – Ajax te bekijken. Al met al een sportieve avond!

Oproep: heb je ideeën over sporten en bewegen in de openbare ruimte? Wil je meepraten over de toekomst van Sportpark Arena? Benader dan VVD raadslid Tobias Westerneng via tobiaswesterneng@vvdhilversum.nl