De overheid verlangt via de Provincies van alle 30 energieregio’s in het land een “aanbieding”. In deze aanbieding beschrijven alle regio’s wel deel van de oplossing voor “het energievraagstuk” ze op zich willen nemen.

Kort en goed komt het er op neer dat alle regio’s in een document gaan opschrijven, onder meer, hoeveel duurzame energie ze denken te gaan opwekken. Zoals de Rijksoverheid het zelf omschrijft:

Wat is een Regionale Energie Strategie? 

De Regionale Energie Strategie of RES is een document wat beschrijft hoe onze regio Noord-Holland Zuid deze omslag maakt en hoe de energietransitie wordt vormgegeven. Concreet komt de regio met een voorstel voor: 

1. Het opwekken van duurzame elektriciteit op land. Als bijdrage aan de landelijke doelstelling om 35 TWh duurzame energieopwekking op land te realiseren in 2030. Er komen afspraken in te staan over de hoeveelheid opwek van elektriciteit door wind en zon op land, de elektriciteits-infrastructuur en de ruimtelijke inpassing; 

2. De regionale verdeling van warmte met daarin opgenomen wat het warmteaanbod is (industrie, geothermie etc.), de warmtevraag, de infrastructuur en de ambitie.

Het landelijke doel is 35 terawattuur (TWh) duurzame energie-opwekking op land. Het opvallende is, dat alhoewel het wel belangrijk is, energiebesparing in het geheel helemaal niet meetelt in deze aanbieding. De VVD vindt het echter wel belangrijk dat we juist vol inzetten op de “no-regrets” zoals isolatie. Of we nu van het aardgas afgaan of niet, van isolatie krijg je nooit spijt (als het goed gebeurt).  Eveneens opvallend is dat zonnepanelen op daken (kleinschalig, dus bijvoorbeeld die van u) ook niet meetellen. Het vol leggen van alle particuliere daken hoeven we dus niet te doen.

Maar er is nog iets belangrijkers. We moeten allemaal ons deel pakken bij het opwekken van duurzame energie, daarin hebben we geen keuze. Als we niet zelf een goede oplossing aandragen wordt deze voor ons bedacht. En aangezien op dit moment niemand echt verder lijkt te kijken dan zonnepanelen en windmolens moesten we dat maar niet afwachten. Voor zonnepanelen hebben we simpelweg niet genoeg ruimte in het Gooi en de VVD wil zèker geen windmolens op de hei. 

We moeten dus zelf met een oplossing komen. De hoeveelheden energie (in TWh) die we voor onze rekening moeten nemen is waarschijnlijk overzichtelijk. De VVD pleit al lang voor een onderzoek naar geothermie en heeft al eerder, samen met de gemeenteraden van Gooise Meren en Laren, de colleges van deze gemeenten opgedragen de mogelijkheid van de toepassing van geothermie serieus te onderzoeken bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk bij Crailo. 

Ondanks dat we het al talloze keren hebben uitgelegd wordt ook hier weer geothermie altijd in één zin genoemd met warmtenetten en/of warmtetransport. Hoe vaak we het ook zeggen, we krijgen niet tussen de oren dat we juist de potentie van het opwekken van elektriciteit moeten onderzoeken. Dat heb ik de wethouder gisteren dus nog maar eens verzocht.

Hidde Fennema

Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid

Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404

Update 26-09-2019: behandeling van dit onderwerp in de Raadsvergadering van 25 september:

Commissiebehandeling: