Gisteravond (25-9-2019) is in de commissie Bereikbaarheid en Duurzaamheid het, jawel, “Bestuurlijk Plan van Aanpak Mobiliteitsvisie/Programma Mobiliteit” besproken. In verkiezingstijd hebben wij onze verkeersvisie “Hilversum gastvrij en bereikbaar” geschreven. Bij de coalitieonderhandelingen is dat natuurlijk niet allemaal overeind gebleven – wij hebben slechts 6 van de 24 zetels in deze coalitie – maar deze mobiliteitsvisie is voor de VVD heel belangrijk en we zijn er blij mee en trots op dat dit het coalitieakkooord, als volgt, gehaald heeft:

‘Een duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie opstellen voor de middellange termijn om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren. Hierin worden bestaande knelpunten zoals de Diependaalselaan en de Johannes Geradtsweg meegenomen. We betrekken hierbij onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Deze visie is gericht op alle verkeersmodaliteiten. In deze visie is er ook aandacht voor lightrail en stadsdistributie en de bereikbaarheid van het centrum. Op voorhand sluiten we geen enkele oplossingsvariant uit.’

We sluiten dus geen enkele oplossingsvariant uit. We nemen ook geen voorschot op zaken. We weten het nu nog niet, en we gaan er met een open blik naar kijken. In de commissie heb ik er vooral op gewezen dat we (commissie, raad, VVD’ers en inwoners) niet moeten onderschatten hoe groot en belangrijk de beslissingen zijn die we moeten gaan nemen. Zie het fragment hieronder!

Hidde Fennema
Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid
Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404