Burgemeester Broertjes presenteerde onlangs in de raadscommissie Economie en Bestuur zijn actieplan ondermijning. ´Ondermijning´ staat voor de maatschappelijke effecten van georganiseerde criminaliteit. Een voorbeeld daarvan is een ondernemer die niet op kan tegen zijn concurrent omdat die met crimineel geld gefinancierd wordt. Mede om die reden vindt de VVD de aanpak van ondermijning van cruciaal belang, en wil een geprioriteerde aanpak in Hilversum. Burgemeester Broertjes legt binnenkort een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor de aanpak van ondermijning aan de raad voor. De VVD ziet dat voorstel positief tegemoet.

Eenzame strijd?

Recent nog werden in Hilversum 23 massagesalons onderworpen aan een grootscheepse controle waarbij twee aanhoudingen plaats vonden, er bleek nog veel vervolgonderzoek nodig. En precies daar wringt de schoen voor de VVD. Burgemeester Broertjes zet bestuurlijke bevoegdheden in, samen met zijn ambtenaren en schroomt er niet voor om zaken te sluiten indien nodig. Die voortvarendheid verdient waardering en steun, maar staat hij niet alleen als gemeente? Met andere woorden kan hij die vervolgonderzoeken wel kwijt in de strafrechtketen waar capaciteit een schaars goed is?

Zonder onderzoek, opsporing en vervolging worden de criminele kopstukken niet aangepakt. Lopen we niet het gevaar dat we in de gemeenten alleen de kleine vissen vangen waarna de criminele netwerken hun activiteiten gewoon weer voortzetten?  Verontrustend in dat opzicht is dat het kabinet op Prinsjesdag vrijwel geen geld heeft vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning en versterking van de strafrechtketen.

De 100 miljoen die het kabinet voor ondermijning heeft vrijgemaakt werd recent, in verhouding tot de miljarden die er in de georganiseerde criminaliteit omgaan, door de burgemeester van Eindhoven, “nog geen veeg op een gloeiende plaat” genoemd. Hij voelt zich in de steek gelaten door Den Haag. De VVD Hilversum ziet het als haar dure plicht om een klemmend beroep op Den Haag te doen voor meer middelen. Andere partijen met vertegenwoordiging in de Tweede Kamer zouden dat ook moeten doen.

Focus

In de commissie heeft de VVD er op aangedrongen om meer focus aan te brengen in de aanpak gericht op kwetsbare groepen zoals ondernemers en jongeren. Voorlichting over hoe ondermijning middelbare scholieren en jongeren kan raken is hard nodig. Wat zit er achter het aanbod aan een scholier dat wanneer hij of zij een pakketje wegbrengt daar een gloednieuwe smartphone tegenover staat? Geef er aan toe en je zit er aan vast, je maakt vanaf dat moment onderdeel uit van een crimineel netwerk. Dat jongeren en volwassenen zich daar bewust van zijn is van groot belang.

Informatie

Het actieplan roept inwoners op om situaties waarin een vermoeden van ondermijning bestaat te melden via verschillende mogelijkheden, waaronder een app. Het gaat daarbij om situaties die “te mooi zijn om waar te zijn”. Mede om die reden was de VVD al eerder voorstander van wijkagenten en wijkboa’s. Die laatste zijn dan ook in het coalitieprogramma opgenomen. Aanwezig zijn in de wijken dicht bij de Hilversummers is daarbij het devies. Vast staat dat de gemeente door die inspanningen steeds meer informatie over ondermijning uit de wijken zal krijgen. De vraag of er voldoende capaciteit is voor de aanpak van de “grote jongens” komt dan nog nadrukkelijker aan de orde.

Ruud Verkuijlen
Woordvoerder Openbare orde & Veiligheid
Fractie VVD –ruudverkuijlen@vvdhilversum.nl –  06 – 51 51 96 29‬