Ons Hilversum: Tuinstad in het groen. Hart van het Gooi. Mediastad van Nederland.

In Hilversum is veel om tevreden over te zijn. Als raadsleden, bestuurders en ambtenaren doen we allemaal en ieder naar onze eigen politieke overtuigingen ons uiterste best om Hilversum een nog fijnere plek te maken voor onze inwoners en ondernemers. Die plannen en ambities staan in de begroting voor het komend jaar, voor ons als Hilversumse VVD ook een moment om duidelijk te maken waar wij ons sterk voor gaan maken:

Er zijn 7 punten waar u ons over zult gaan horen het komende jaar:

  1. Bouwtempo omhoog (en waar passend ook de bouwhoogte): een goede mix van betaalbare koop- en huurwoningen voor de middeninkomens, met name voor starters en ouderen. Met een hoger tempo om onze ambitie van 1000 woningen te halen: bouwen, bouwen, bouwen is het devies. Ruimte is schaars in Hilversum en omdat wij geen omliggende natuur willen opofferen, is hoger bouwen voor de VVD bespreekbaar.
  2. Groen maar niet gek: als het gaat over duurzaamheid kijkt de Hilversumse VVD naar dingen die écht zoden aan de dijk zetten, zoals het onderzoeken van geothermie. Geen windmolens op de hei.
  3. Doelmatig omgaan met het geld van onze inwoners: gemeentelijke lasten die met niet meer dan de inflatie stijgen, en een stevige opdrachtgever zijn die vinger aan de pols houdt als het gaat om de betaalbaarheid van zorg en welzijn.
  4. Ondernemerschap zorgt voor banen: er moet ruimte zijn voor ondernemers om te ondernemen, met extra aandacht voor de leegstand in het centrum. Een baan is de beste sociale zekerheid.
  5. Verbeteren van de bereikbaarheid vraagt om keuzes: de VVD wil fundamentele vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over het benutten van het Erfgooierstracé. Het is tijd voor grote keuzes en wij kijken uit naar de aangekondigde mobiliteitsvisie als basis.
  6. Eigen kracht van mensen en buurten: wij willen investeren in de eigen kracht van mensen en in sterkere wijken en buurten, met sterkere sociale structuren, want dat zorgt voor meer welzijn en minder zorg.
  7. Een Hilversum dat schoon, heel, veilig én leuk is: géén ‘slaapdorp’, maar een energieke stad met goed beheer van de openbare ruimte, voldoende handhavers én investeren in sport, cultuur en evenementen. De VVD vindt een voortvarende aanpak van ondermijning belangrijk, omdat ondermijning crimineel is én zorgt voor valse concurrentie voor ondernemers die op een eerlijke manier een boterham proberen te verdienen.