Gisteravond, 20 november 2019, heeft de commissie Bereikbaarheid en Duurzaamheid het collegevoorstel “CO₂-neutraal maken en het binnenklimaat verbeteren van het gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik“ besproken. Een hele lange titel voor een voorstel dat in essentie draait om het CO₂-neutraal van zo’n beetje het moeilijkste gebouw dat je in dit verband kunt tegenkomen: ons iconische Raadhuis. Als Hilversumse VVD zijn we kritisch op dit voorstel en ik neem u graag mee in onze afwegingen.

Om te beginnen: we hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal gaan maken. Dat gaan we dus ook doen, want afspraak is afspraak. Maar, je kunt natuurlijk verschillend kijken naar de manier waarop dat zou moeten gebeuren. En u raadt het al; als het gaat om dit voorstel, dan steunt de VVD nog steeds het beoogde doel, maar niet de voorgestelde middelen. Wij zouden het liever anders zien.

Het blijkt namelijk dat in dit plan ruim 3 miljoen wordt uitgetrokken om een punt te maken, een voorbeeld te stellen. Daar hebben we moeite mee.

Ons adagium is ‘we zijn wel groen, maar niet gek’. Dat betekent dat wij als VVD om te beginnen vinden dat je moet starten met het zogeheten ‘laaghangend fruit’; zaken die (betrekkelijk) eenvoudig te realiseren zijn en snel resultaat opleveren. Het Raadhuis is wat dat betreft zo’n beetje de allerhoogste appel in de boom. Het is de heilige graal waar je ooit mee zou kunnen eindigen, maar het is zeker niet het eerste waar je mee moet beginnen.

Er zijn namelijk zat andere dingen die je kunt doen, die veel meer rendement geven voor de geïnvesteerde euro’s. Denk bijvoorbeeld aan alle schoolgebouwen. Begin daar eerst maar eens mee. En als we dan alles gedaan hebben (en waarschijnlijk de technologische mogelijkheden zich ook verder ontwikkeld hebben, zoals misschien wel waterstof?), pas dàn zou je moeten gaan kijken naar het Raadhuis. De tegenwerping hierop is dat de wethouder, gesteund in de commissie door GroenLinks en D’66, met het verduurzamen van het Raadhuis een voorbeeld wil stellen voor de ‘gewone Hilversummers’. Het zou moeten inspireren om zelf ook je huis CO₂-neutraal te maken. Wij houden ook van inspireren, maar vinden 3 miljoen wel erg veel geld, enkel om een punt te maken.

Daarnaast is het ook nog eens een risicovol plan in financieel opzicht. De vorige keer dat we aan het Raadhuis gingen sleutelen is dat financieel nogal uit de bocht gevlogen. Als je iets in het Raadhuis gaat doen, kom je vroeg of laat onverwachte dingen tegen, en die zijn per definitie duur. We voorspellen nu dus alvast dat dit project, als je het zou uitvoeren, ook veel meer gaat kosten dan begroot.

Onze derde reden is het rendement. Met dit plan wordt slechts 47% van de 100% beoogde CO₂-reductie behaald. Dat is dus maar de helft van het doel. Om de andere helft te compenseren stelt de wethouder voor om zonnepanelen op een andere plek neer te leggen. Die panelen kosten EUR 500.000. De oplettende lezer ziet dan direct dat we met een half miljoen de helft van de CO₂ compenseren. Dus als we twee keer zoveel panelen neerleggen hebben we 100% te pakken. Dat scheelt ruim drie miljoen!

Kortom, de VVD ziet dit voorstel vooral als een hele dure manier om een punt te maken. We houden niet van symboolpolitiek want we zijn wel groen, maar niet gek. Gisteren hebben we in de commissie onze zorgen gedeeld. Op 11 december zal dit stuk in de Raad behandeld gaan worden, de VVD zal dan een oordeel moeten vellen over dit voorstel.

Hidde Fennema
Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid
Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404