De Hilversumse gemeenteraad behandelde op 11 december 2019 het Onderwijs Huisvestingsprogramma (OHP) 2020.

De VVD steunde het voorstel van wethouder Wolthers om op korte termijn 6 investeringen in Hilversumse schoolgebouwen uit te voeren. De totale opgave op het gebied van schoolgebouwen in Hilversum is veel groter, en die opgave wordt in mei 2020 in de gemeenteraad behandeld. Dan staat het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan (IHP) op de agenda. Dit plan heeft een looptijd van 15 jaar en bekijkt de huisvestingsopgave, zoals de naam doet vermoeden, integraal en daar bedoelt men mee dat alle opgaven in samenhang bekeken worden, zodat er oplossingen gevonden kunnen worden door vragen van verschillende scholen te combineren.

In mijn bijdrage op 11 december (zie hieronder) sprak ik namens de Hilversumse VVD-fractie steun uit voor het OHP, waarbij ik aangaf van schoolbesturen gehoord te hebben dat er vertrouwen in het IHP proces is. Tegelijkertijd is het van belang dat na mei 2020 gestart wordt met de grote opgave om de Hilversumse scholen klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst waarin het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaat stijgen. Dit vraagt om voldoende capaciteit, duurzame schoolgebouwen (ook als het monumenten betreft), frisse scholen met een goed binnenklimaat, en met voldoende sport- en beweegvoorzieningen.

Naar dit laatste punt kijken wij als VVD met bijzondere aandacht. Slechts 50% van de kinderen in de leeftijd 4-12 jaar haalt namelijk de beweegnorm. Het onderwijs kan een grote bijdrage leveren aan het wél halen hiervan. Landelijk is er een richtlijn gemaakt, waarin onder meer wordt gesteld dat scholen 2 á 3 uur per week gymles door vakleerkrachten zouden moeten aanbieden. Hiermee bedoelen we natuurlijk niet dat gymzalen daarmee een doel op zichzelf zijn, voor ons is het doel het halen van de beweegrichtlijn. Daarom zullen wij als VVD vragen hoe de gemeente in haar samenwerking met scholen kan bijdragen aan voldoende vakleerkrachten om gymles te geven.

Tobias Westerneng
VVD Gemeenteraadslid
Woordvoerder Sport, Onderwijs, Welzijn, Buurten, Werk & Inkomen