De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 3 december 2019 minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) opgeroepen om samen te kijken naar maatregelen om de gemeentelijke zorgtaken betaalbaar te houden. Al eerder schreven wij over dit thema een opiniestuk, dat in Binnenlands Bestuur verscheen.

De verwachting is dat de kosten voor gemeenten de komende vijf jaar jaarlijks met ongeveer zeven procent stijgen, vanwege de verdere vergrijzing. Op dit moment gaat al 44 procent van de Hilversumse begroting op aan het sociaal domein. Dit is exclusief overschrijdingen; zo werd de gemeenteraad op 8 november jl. in de eindejaarsprognose voor Wmo en Jeugd nog geïnformeerd over een verwachte tegenvaller van 2,5 miljoen euro.

De Hilversumse VVD maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de gemeentelijke zorgtaken en denkt daarom actief mee in het vinden van oplossingen voor dit probleem. Het bevorderen van het kostenbewustzijn in het sociaal domein kan volgens ons een bijdrage leveren aan het terugdringen van de kosten. Uit onderzoek omtrent kostenbewustzijn in de zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 2016 kwam naar voren dat 80 procent van de ondervraagden transparante informatie wil over de kosten van zorg, ongeacht of deze kosten zelf moeten worden betaald. In de benchmarkanalyse van de uitvoering van de Jeugdwet van april 2019 staat dat kostenbewustzijn bij zorgverleners in de toegang naar Jeugdhulp een van de actuele uitdagingen is.

De VVD is van mening dat extra focus op transparantie van de daadwerkelijke kosten onder verwijzers kan bijdragen aan een zorgvuldigere afweging bij het doorverwijzen naar duurdere hulp, en dat daarnaast regie en eigenaarschap bij aanvragers van Wmo- en jeugdhulpvoorzieningen kan worden versterkt door inzicht te verschaffen in de kosten van de voorzieningen. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering van 11 december 2019 een motie ingediend ter bevordering van het kostenbewustzijn in het sociaal domein. Helaas is deze motie niet aangenomen, maar gelukkig gaf de wethouder tijdens de bespreking aan dit een waardevol punt te vinden en dit reeds te betrekken bij haar beleid.

Iedere Hilversummer moet de zorg van het juiste kwaliteitsniveau ontvangen die hij of zij nodig heeft. Nu én in de toekomst. Daarom is de focus op de betaalbaarheid van de gemeentelijke taken cruciaal, aangezien het een vereiste is voor het kunnen blijven garanderen van toegankelijke zorg van goede kwaliteit voor alle inwoners en jeugdigen die deze voorzieningen nodig hebben.

Freek Reijmerink
Woordvoerder Sociaal Domein
freekreijmerink@vvdhilversum.nl
06 22 892 483