Slechts zo’n 2,5% van de kiesgerechtigden in Nederland is lid van een politieke partij, terwijl bij lokale en landelijke verkiezingen tussen de 50% en 80% van de mensen stemt. Veel mensen stemmen dus wel, maar hebben weinig zicht op wat er binnen de politieke wereld van partijen, fracties en gemeentebestuur gebeurt. Eigenlijk is dat zonde. Ik zou Hilversummers willen oproepen om juist nú lid te worden van de VVD en mee te praten over wat voor Hilversum belangrijk is. 

Bolkestein en Paars

Zelf werd ik rond het jaar 2000 lid van een politieke partij. Het was de tijd van Bolkestein en Paars, en ik vond de landelijke politiek heel boeiend. De VVD sprak mij aan omdat het een partij is die positief naar de wereld kijkt, uitgaat van eigen verantwoordelijkheid en een beknopte overheid. Ik had toen niet kunnen vermoeden dat ik 20 jaar later zelf raadslid zou zijn.

Beeldvormend, oordeelvormend, besluitvormend 

Waar ik vroeger vooral de landelijke politieke thema’s volgde, besteed ik nu veel tijd in het Hilversumse Raadhuis. Op maandagen spreek ik in de fractie met mijn collega VVD gemeenteraadsleden over verschillende thema’s. Op woensdagen hebben we commissie of raadsvergaderingen, daar debateer ik met raadsleden van andere partijen over ‘mijn’ portefeuilles: welzijn, onderwijs, buurten en sport. Op andere dagen zijn er vaak activiteiten die helpen bij het bepalen van je kijk op bepaalde onderwerpen. Deze activiteiten vormen de kern van wat een raadslid doet: een beeld vormen (wat speelt er), een oordeel vormen (wat vind ik er van) en tot slot een besluit nemen (wat gaan we doen). In Hilversum geven we jaarlijks 260 miljoen euro uit aan zorg, welzijn, onderwijs, openbare ruimte, wonen, sport, cultuur, bereikbaarheid, werkgelegenheid en veiligheid. Aan raadsleden om hier keuzes over te maken en daarmee te bepalen hoe Hilversum er uit ziet.

Vooruit!

Jaarlijks wordt er een enquête onder de inwoners van Hilversum gehouden. In 2019 vulden ruim 3.000 Hilversummers deze vragenlijst in. Een van de uitkomsten was dat 29% van de Hilversummers vindt dat Hilversum er op vooruit gegaan is. Dit vind ik een mooi gegeven. In gesprekken hoor ik regelmatig terug dat Hilversummers positief zijn over bijvoorbeeld het vernieuwde centrum, een onderwerp waar we als VVD met onze Centrumvisie en Centrumwethouder een bijdrage aan geleverd hebben. Ook het komende jaar gaan we besluiten nemen over dit soort zichtbare ontwikkelingen, zoals de invulling van het stationsgebied en de ontwikkeling van het Arenapark tot een werk-leer-sport park. De VVD wil graag tempo maken op deze onderwerpen, want nu het economisch goed gaat willen we Hilversum verder vooruit brengen. De vraag hoe Hilversum er in 2040 uit zou moeten zien en of we daarvoor zouden moeten groeien in inwonertal (waar bijvoorbeeld het sleutelproject een rol speelt) is om die reden heel interessant. Wat voor Hilversum zien we voor ons? Welke voorzieningen op het gebied van openbaar vervoer, cultuur en winkelaanbod willen we in Hilversum houden of krijgen. Hoe houden we de toenemende kosten van het sociaal domein betaalbaar? 

Meedoen?

Al deze ontwikkelingen gaan uiteindelijk over de eigen straat, buurt en sportclub, maar dat is voor veel mensen niet zichtbaarzolang het nog gaat om gesprekken tussen politieke bestuurders. Daarom zou ik het toejuichen als meer Hilversummers lid worden van de VVD. Het is dan veel gemakkelijker om mee te praten over al deze onderwerpen. Over 2 jaar gaan we weer naar de stembus, maar iedereen die zich nú aansluit bij een partij, kan nú meebepalen wat er straks in 2022 te kiezen valt. Dus: kom meedoen en zorg dat Hilversum jaar op jaar vooruit gaat!

Tobias Westerneng
+31 6 22 44 95 33‬ | tobiaswesterneng@vvdhilversum.nl