Deze week (22 april) werd de conceptversie van de Regionale Energie Strategie gepubliceerd. Er is een zogeheten ‘zoekgebied’ ingetekend om windturbines van 200m hoog langs de hei bij Hilversum te plaatsen. Dat is zo hoog als twee Vitus-torens of vijf Entrada’s op elkaar. Dat willen wij niet! We zijn wel groen, maar niet gek.

 

Concept-RES
Deze week (22 april) werd de conceptversie van de Regionale Energie Strategie gepubliceerd. Dit document is opgesteld door de Energieregio Noord-Holland Zuid en bevat het totale ‘bod’ van de Provincie Noord-Holland waar het gaat om het opwekken van duurzame energie in de regio Noord-Holland Zuid.

Een gelopen race
Voor de Hilversumse VVD-fractie heb ik dit proces de afgelopen maanden nauwlettend gevolgd en meermaals geprobeerd om inhoudelijk bij te sturen door middel van werkgroepen, moties en amendementen. In de concept-RES die er nu ligt valt op dat de provincie Noord-Holland het hoogste ‘bod’ doet van heel Nederland. Dat is aan de ene kant het gevolg van de uitkomst van de verkiezingen (winst Groenlinks), maar er is nog een andere oorzaak. Er zijn veel bijeenkomsten geweest, maar ik heb de opties die daar op tafel kwamen altijd als sturend ervaren. We hebben veel moeite gedaan om dit proces, en daarmee de uitkomst, te beïnvloeden maar eigenlijk was dat vanaf het begin een gelopen race. De RES-regio en de Provincie hadden ideeën, en hebben zich daar niet vanaf laten brengen. Blijkbaar waren ze eigenlijk van te voren al bepaald. Eindeloze bijeenkomsten en uren inzet van raadsleden en inwoners ten spijt.

200 meter hoog
En dàt komt weer deels door hoe de RES is opgezet. In het bod tellen alleen wind-op-land en zonne-energie mee. Windturbines van 9,5MW – die zijn 200 meter hoog. En dat terwijl er een veel beter alternatief is! Een optie waar de VVD al 3 jaar aandacht voor vraagt: geothermie, ofwel de warmte die in de aarde aanwezig is benutten. Maar dergelijke meer innovatieve manieren van energieopwekking tellen niet mee in het opstellen van het ‘bod’ van onze regio. We hebben in de Raad via een motie het onderwerp Geothermie in de startnotitie laten opnemen als een ‘volwaardig alternatief’, maar daar is in de concept-RES niets noemenswaardigs van terug te vinden.

Innovatie gesmoord
Eigenlijk blijkt dit hele RES-proces simpelweg een oefening om aan geven waar nog stukjes grond konden worden gevonden om vol te leggen met zonneparken of grote windturbines. Zonder de vraag te stellen of dat nu wel de juiste weg is. Kernenergie, geothermie, aquathermie: mag allemaal niet. Zo smoor je ieder sprankje innovativiteit natuurlijk in de kiem.

Windturbines langs de hei
Zoekt en gij zult vinden is niet voor niks een gezegde. Het onvermijdelijke gevolg van deze sturende benadering is dat er nu ook in onze omgeving ‘zoekgebieden’ zijn aangewezen. Locaties waar in de ogen van de opstellers plek is voor een zonnepark of grote windturbines. Er is een locatie voor windturbines ingetekend in het Gooimeer en ook langs de hei bij Hilversum-zuid vinden ze dat er ruimte is voor windturbines.

Wij zeggen nee
Wij willen dat niet! In onze ogen is er geen plek voor windturbines van 200m hoog in ons landschap. Dat is zo hoog als twee Vitus-torens of vijf Entrada’s op elkaar.

Hidde Fennema
Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid
Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404