Er is veel ophef rondom de Johannes Geradtsweg. Politieke partijen buitelen over elkaar heen om om het hardst te roepen dat we geen besluit moeten nemen. Waar waren al die partijen 3 jaar geleden?

De enige partij die al jaren keihard onderkent dat de Johannes Geradtsweg aan z’n tax zit, is de VVD. We hebben er voor geknokt, geflyerd, gecanvast, gelobbyd en uiteindelijk hebben we samen met onze coalitiepartijen onderstaand compromis opgenomen in ons coalitie-akkoord:

We stellen deze periode een duurzame toekomstgerichte mobiliteitsvisie op voor de middellange termijn om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren. Hierin worden bestaande knelpunten zoals de Diependaalselaan en de Johannes Geradtsweg meegenomen. We betrekken hierbij onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. 

Helaas heeft de VVD maar zes van de 37 zetels in deze Raad. Hadden we er 19 gehad, dan hadden we het allang geregeld, maar zo werkt het helaas niet. De mobiliteitsvisie verankeren in het coalitie-akkoord was destijds het hoogst haalbare.

Dit hebben we gedaan omdat we al lang vinden dat de situatie op de Johannes Geradtsweg en op de Diependaalselaan niet oké is. Helaas is elke structurele oplossing bijna per definitie politiek zeer sensitief. Je moet dan namelijk durven praten over de Erfgooiersstraat, of het omleggen van de N201 over de weg langs het vliegveld. Dat willen wij wel, maar we merken dat veel andere partijen nog niet zo ver zijn.

Het protestgeluid dat nu van de Johannes Geradtsweg komt is wat de VVD betreft dan ook welkom. En we vinden het ook terecht dat de bewoners van zich laten horen. Door het afsluiten van de kleine spoorbomen komt er nòg meer verkeer door hun straat. Maar het was al vol, en het blijft vol.

Wethouder Scheepers heeft, daartoe opgeroepen door de Raad, een “integrale aanpak” moeten hanteren bij het uitwerken van de tientallen varianten voor de Kleine Spoorbomen. De roep om “het in het grotere geheel” te zien was oorverdovend. De wethouder heeft dit handen en voeten gegeven door oplossingen voor te stellen voor de Johannes Geradtsweg. Oplossingen voor het extra verkeer dat veroorzaakt wordt door het sluiten van de Kleine Spoorbomen.

De oplossingen die wethouder Scheepers – zoals hem is opgedragen door de Raad – aandraagt vallen nu compleet verkeerd bij de bewoners. En dat is ook wel te begrijpen, want die bewoners zijn daar niet in meegenomen.

Maar het zijn slechts denkrichtingen. Er wordt helemaal niets besloten over fietstunnels, bruggen, schansen of loopings voor de Johannes Geradtsweg. De wethouder gaat dat uitwerken met de bewoners.

Dat laat onverlet dat er in 2022, zolang er nog geen resultaten zijn van Wethouder Wolthers haar mobiliteitsvisie en programma “Verbetering Doorstroming Ring-Noord”, er meer verkeer over de Johannes Geradtsweg gaat rijden. En dat bewoners daar boos om zijn, is gewoon begrijpelijk en terecht.

Maar dat we de Johannes Geradtsweg in beweging willen houden is ons ook moeilijk kwalijk te nemen. Het is nu eenmaal de ring, en die is van groot belang voor Hilversum, ook economisch. Dat we het besluit over de Kleine Spoorbomen nu willen nemen is ook niet zo gek. De bewoners hebben gesproken; ze willen de spoorbomen – in meerderheid – dicht. En de VVD wil ook niet wachten want we zijn nadat we dit besluit nemen nog zeker twee jaar bezig met voorbereiden voordat ze daadwerkelijk dicht kunnen.

Maar; er wordt, al drie jaar, hard aangewerkt om ècht een keer wat aan de situatie op de Johannes Geradtsweg te doen. Dat gaat nog even duren omdat veel mensen nog aan het idee moeten wennen dat we rigoureuzere maatregelen moeten gaan nemen. In de tussentijd blijft het – helaas – dweilen met de kraan open.

Toch maar hopen dat de VVD dermate groot wordt dat ze een structurele oplossing in een coalitie voor elkaar kan krijgen. Dan kunnen we spijkers met koppen slaan! Tot die tijd zullen we er met z’n allen als Raad uit moeten komen. En dat is lastig, want helaas is niet iedereen geïnteresseerd in een structurele oplossing zoals wij die voor ogen hebben.

De VVD blijft knokken voor de Johannes Geradtsweg, en voor de Diependaalselaan, en is al jaren zo’n beetje de enige partij die deze problemen keer op keer aankaart en ècht wil aanpakken.

Hidde Fennema
Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid
Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404

Het stond ook in 2018 in onze verkeersvisie!