Die oproep deed VVD gemeenteraadslid Tobias Westerneng aan wethouder Wolthers van Onderwijs. In de (online) gemeenteraad bespraken we op 6 mei het Integraal Huisvestingsplan. In dat plan is voor de komende 15 jaar in kaart gebracht welk onderhoud de gemeente gaat doen aan de 70 schoolgebouwen in Hilversum. Een belangrijk onderwerp omdat het een voorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs.

De VVD steunt het plan dat door de wethouder met de schoolbesturen is gemaakt. De gemeente maakt tegelijkertijd samenwerkingsafspraken met de scholen. En op dát punt heeft de VVD de wethouder nu de opdracht gegeven om de ambitie op het beweegonderwijs te concretiseren. Want het gaat niet alleen om een goede gymzaal, het gaat er ook om hoe die gymzaal ingezet wordt: hoeveel lesuren gym wordt er gegeven en wordt die les door een vakleerkracht gegeven? Kinderen halen de beweegnorm overigens niet alleen met een paar uur gym in de week, de VVD zou het toejuichen als scholen breder naar bewegen op school kijken. Zo zijn er mooie voorbeelden van uitnodigende schoolpleinen en actief rekenen, waarbij bewegen ingezet wordt bij het leren rekenen.

Dit alles is nodig omdat de helft van de kinderen te weinig beweegt. En dat heeft negatieve gevolgen op de motorische vaardigheden en resulteert in toenemend overgewicht bij kinderen. Dit alles is goed beschreven in de publicatie ‘ Plezier in Bewegen’: meer informatie is hier te lezen. Op jonge leeftijd plezier in sporten en bewegen ervaren, zorgt voor een actiever leven. Daarmee heeft het niet alleen individuele voordelen maar ook maatschappelijke. De VVD rekent op de wethouder en de schoolbesturen om dit moment aan te grijpen om samen de ambitie op sporten en bewegen voor kinderen te verhogen. Omdat elk kind dezelfde kans moet hebben op goed beweegonderwijs.

Tobias Westerneng
VVD Gemeenteraadslid
Woordvoerder Sport, Onderwijs, Welzijn, Buurten, Werk & Inkomen