De Hilversumse VVD vindt sporten en bewegen heel belangrijk. Wij maken ons dan ook zorgen om de beweegarmoede die ontstaat en zijn daarom blij met het pamflet ‘Bewegen, het nieuwe normaal’ dat recent aandacht heeft gevraagd voor dit belangrijke onderwerp. VVD raadslid Tobias Westerneng (woordvoerder op Onderwijs en Sport) heeft in dat kader vragen aan het college gesteld over het besluit van Versa om in Hilversum niet deel te nemen aan de nationale de buitenspeeldag in juni 2020. Initiatiefnemer Jantje Beton vindt immers dat het wel mogelijk is om ook in Corona tijden de buitenspeeldag door te laten gaan.
 
In haar antwoord stelt het college dat het om een evenement gaat en dat die tot 1-9-2020 niet mogen plaatsvinden. Onder de huidige (na 1 juni) maatregelen is er naar mening van de VVD meer mogelijk dan in de afgelopen maanden, omdat ‘vermijd drukte’ wellicht wél ruimte biedt voor een lokale straatspeeldag. De VVD heeft echter ook begrip voor het feit dat het nu te kort dag is om dit te organiseren. Het college heeft naar aanleiding van onze vragen wel met Versa afgesproken dat zij proberen om buiten-speel-initiatieven op alternatieve wijze te faciliteren. Bijvoorbeeld op schoolpleinen of met een speurtocht. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling.
 
In een later stadium zal de VVD voorstellen alsnog een buitenspeeldag in september te organiseren.