Komende week gaan we in de raadscommissie praten over het voorstel van het college om een aantal scenario’s uit te werken voor de toekomst van Hilversum. Wij vinden dat een goed idee, want wij vinden het belangrijk dat Hilversum ook in de toekomst een fijne en welvarende plek is om te leven.

Wij zijn allemaal betrokken Hilversummers. We werken en ondernemen hier, brengen hier onze kinderen groot, en houden hier van onze (groot)ouders, vrienden en andere dierbaren. We houden van Hilversum omdat het hier zo fijn leven is. We wonen hier mooi, met veel groen, mooie huizen, actieve sportclubs, goede scholen, leuke winkels, musea, bioscopen en gezellige horeca.

We werken hier graag, omdat Hilversum centraal ligt in Nederland, gunstig ligt ten opzichte van de rest van de Randstad (mede dankzij drie treinstations) en al sinds jaar en dag dé mediastad van Nederland is.

Bij de begroting vorig jaar hebben we reeds betoogd wat onze inzet was voor Hilversum: Tuinstad in het groen. Hart van het Gooi. Mediastad van Nederland. En ook in ons coalitieakkoord hebben we afspraken gemaakt over het investeren in Hilversum, zoals een integrale verkeersvisie, aandacht voor wonen én werken, en verdichting in de buurt van OV-knooppunten.

Het is duidelijk dat we Hilversum moeten versterken, om ervoor te zorgen dat Hilversum ook in de toekomst zo’n fijne plek om te wonen is als nu. Om ons voor te bereiden op die toekomst is de blik vooruit nodig. Daarom zijn we blij met het voornemen van het college van B&W om in Hilversum te willen investeren. Want hier geldt echt: stilstand is achteruitgang.

Sinds twee maanden ziet de wereld er anders uit. Vanwege het coronavirus zijn we van economisch wind mee in -op z’n best- windstilte beland. Dat is wat ons betreft een extra reden om hiermee door te pakken. Investeren is goed voor onze economie, die dat vanwege corona goed kan gebruiken.

Het is belangrijk dat we ons als Hilversums gemeentebestuur samen sterk maken voor een gezond en welvarend Hilversum. Nu én in de toekomst.

Wij steunen van harte de ambitie om Hilversum te versterken en vragen de aandacht van het college op 6 punten:

  1. Sleutelgebied is een middel, geen doel – Wij zien in rapporten en cijfers dat Hilversum versterking nodig heeft. En voor die versterking is geld nodig. Dat geld zal uit Den Haag moeten komen en dat loopt via de lijn van de MRA. Daarom is het heel goed dat we een potentieel Sleutelgebied zijn. Hilversum heeft externe hulp (in de vorm van financiering, kennis, etcetera) nodig. Maar, de Hilversumse ambitie moet wél leidend zijn en blijven. We gaan hier niet het probleem van een andere gemeente oplossen, we doen wat Hilversum nodig heeft.
  2. Mobiliteit is key – Voor een prettig woon- en werkklimaat zijn bereikbaarheid en mobiliteit ontzettend belangrijk. Iedereen die hier woont en werkt weet dat het (zoals dat dan zo mooi heet) daily urban system van Hilversum nu al onder druk staat en dringend vraagt om versterking. In Helder Hilversums: Hilversum staat regelmatig hartstikke vast. Om daar écht iets aan te doen is lef nodig en de bereidheid om buiten de bestaande kaders te denken. Die kans dient zich nu aan, grijp die kans.
  3. Kwaliteit moet leidend zijn – Aandacht voor leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, goede verbinding met het bestaande ‘weefsel’. Oog voor de context waarin je iets ontwikkelt, voortborduren op de kwaliteiten die Hilversum Tuinstad kenmerken.
  4. Investeer in betrokkenheid – Dit gesprek -en de te maken keuzes- gaan over de toekomst van Hilversum en dat zouden we zo breed mogelijk moeten willen voeren. Dat is ons immers bij de Gebiedsagenda 1221 ook erg goed bevallen. Wij zouden graag zien dat in de geest van die aanpak gewerkt wordt aan de ‘agenda’ voor Hilversum 2040.
  5. Wees vraag-sturend in plaats van vraag-volgend – Ontwikkel een ambitie welk Hilversum we willen zijn, neem vervolgens de regie en bepaal zélf de koers. Bouw betaalbare woningen voor starters en jongeren, en voor mensen die hier werken. Bouw seniorenwoningen, maar dan specifiek om lokaal doorstroming te realiseren, zodat jonge gezinnen weer in een gezinswoning terecht kunnen. Kortom: bouw wat Hilversum aan versterking nodig heeft.
  6. Ruimte om te ondernemen – Voor een welvarend Hilversum is ruimte nodig om te ondernemen. Natuurlijk zijn er (betaalbare) woningen nodig, maar een stad zonder werkgelegenheid is een slaapstad. Denk niet alleen na over wonen, maar ook over werken.

Onze belangrijkste oproep: maak Dudok trots. Dudok, de man die Hilversum haar kenmerkende stijl gaf, was een vooruitstrevende en vernieuwende architect. Dudok had lef en bouwde een tuinstad voor de toekomst van toen. Het past in zijn nagedachtenis om een kwalitatieve bouwkundige oplossing met lef te vinden voor de tuinstad van straks; een Tuinstad 2.0.

Haitske van de Linde
Hilversumse VVD