De VVD stelde wethouder Wolthers de volgende vraag:

Wij lazen dit artikel over het onderzoek dat loopt naar het verlagen van de parkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen. De VVD vindt deze insteek te eenzijdig.

Als je voor een totale ontwikkeling de norm verlaagt, gaan ontwikkelaars minder parkeerplaatsen aanleggen op eigen terrein. Dat zorgt ervoor dat eventuele parkeerdruk terecht komt in de omliggende omgeving.

Wat de VVD een veel logischere methode vindt, is ontwikkelaars toestaan huizen te bouwen en te verkopen/verhuren waarbij kadastraal is vastgelegd dat de bewoner van dat huis geen recht heeft op een parkeervergunning. Dat betreffende huis/appartement heeft dan ook geen parkeerplaats op eigen terrein nodig. Dit verlaagt de parkeernorm an sich niet, maar zorgt er toch voor dat de ontwikkelaar minder parkeerplaatsen hoeft aan te leggen. De parkeernorm blijft gelijk, maar voor huizen/appartementen van dit type is die parkeernorm niet van toepassing.

Deze methode wordt in andere steden al veel toegepast.

Het belangrijkste verschil is dat zo’n huis of appartement simpelweg te koop of te huur zal worden aangeboden met de expliciete vermelding dat de bewoner geen parkeerplaats op eigen terrein heeft én geen recht heeft op een vergunning voor een parkeerplaats op het maaiveld.

Is de wethouder bereid het ingehuurde adviesbureau expliciet te vragen deze methode ook te onderzoeken?

Het antwoord van de wethouder was een volmondig “ja!”. Ook de Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode pikten dit op.

We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Door huizen te bouwen waarbij je van te voren aangeeft dat de bewoner nimmer recht heeft op een parkeervergunning op het maaiveld èn geen eigen parkeerplaats heeft, ben je eerlijk en duidelijk en trek je dus ook mensen aan die geen auto hebben. Dit is vooral erg goed toe te passen in gebieden rond OV-knooppunten.

Haitske van de Linde (ruimtelijke ordening) en Hidde Fennema (mobiliteit)