De VVD-fractie heeft in de commissie van 16 september het idee gelanceerd om in de algemene plaatselijke verordening (APV) een algeheel laad- en losverbod in te stellen op de binnen- en buitenring.

Dit laad- en losverbod geldt:

  • voor alle vormen van laden en lossen waarmee men de rijbaan en/of de doorgang van het verkeer blokkeert
  • niet voor het openbaar vervoer
  • alleen in de ochtendspits: tussen 7.30u en 9.00u

De APV is de plek waar we dit soort aanvullende regels opschrijven.

De kiezers van alle partijen – links of rechts – staan met regelmaat muurvast in de file als ze naar hun werk willen, omdat er een vrachtwagen staat te lossen op de ring, midden in de ochtendspits. Als je er eens goed over nadenkt, is het in ons krappe dorpje echt van de zotte dat dit zo maar kan.

De aanleiding voor dit initiatief is dat de VVD – letterlijk – al jaren probeert hier iets aan te doen. In de afgelopen vier jaar heeft de fractie drie keer vragen gesteld aan drie verschillende wethouders en opgeroepen hier iets aan te doen. Helaas zonder enig effect. Doordat er vaak midden in de ochtendspits geladen en gelost wordt op – bijvoorbeeld – de Langestraat, staat het vast tot aan het Melkpad – en soms nog verder. Dit is simpelweg niet nodig.

Er komt een nieuwe verkeersvisie aan, en het is aantrekkelijk om te stellen dat we daar op moeten wachten. Maar mensen staan nù al vast, dus de VVD vindt dat we dit ook nù, na 4 jaar aandringen, eens moeten oplossen.

Het laatste wat we willen is het ondernemers moeilijk maken om hun werk te doen. Daarom hebben we het – vooralsnog – alleen over de binnen en buitenring en niet over de belangrijke radialen zoals de Neuweg, Emmastraat en Larenseweg.

We vinden dat chauffeurs en hun werkgevers de common sense moeten hebben om in te zien dat het blokkeren van de belangrijkste ringwegen in Hilversum midden in de spits écht geen goed idee is. We hebben al zo weinig ruimte en praktisch de hele binnenstad is éénrichtingsverkeer. Blijkbaar is de enige manier om dit duidelijk te maken een verbod.

Dit verbod, waarvan we natuurlijk liever hadden gezien dat het niet nodig was, is een simpele en doeltreffende maatregel die ons toch al overbelaste wegennetwerk voor een deel kan ontlasten. 

Het is ook logisch; eerst de inwoners de stad uit en de werknemers van buiten de stad in, en daarna pas werkzaamheden gaan doen die het verkeer op de ring blokkeren.

Dit is een verkeersaangelegenheid, maar de APV valt onder de verantwoordelijkheid van de Burgemeester dus vandaar dat Ruud Verkuijlen het idee vanavond in de commissie gedeeld heeft. Niet iedereen zag direct de – door ons wel geconstateerde – urgentie, dus een schone taak aan de VVD de komende weken om steun te krijgen voor dit voorstel!

Hidde Fennema

Raadsfractie VVD
Woordvoerder bereikbaarheid & duurzaamheid
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06-41389404

Het verbod zou moeten gelden voor rood (buitenring) en oranje (binnenring). De radialen (geel) laten we voor nu buiten beschouwing, maar het zou kunnen dat we die later toch toe moeten voegen.