Eerder berichtten wij u al over de nieuwe tegenvaller van 3,9 miljoen voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Deze tegenvaller laat zien dat de verantwoordelijke wethouders geen grip krijgen op de kosten van het sociaal domein. Hier maken wij ons als VVD-fractie dan ook ernstige zorgen om. Eind mei luidden wij hier de noodklok al over. Om een controlerende rol te kunnen uitvoeren op de ontwikkeling van deze kosten en de effecten te kunnen volgen van de geleverde ondersteuning door de gemeente, heeft de gemeenteraad het college verzocht een raadsdashboard sociaal domein in te richten. Dit dashboard beslaat naast de genoemde Wmo en Jeugdhulp ook onderwerpen als bijstand, werk, participatie, schuldhulpverlening en minimabeleid. Helaas werkt dit raadsdashboard tot op heden onvoldoende, terwijl inzicht in de kostenopbouw juist zo noodzakelijk is om te kunnen komen tot effectieve maatregelen.

Onze grootste zorg zit bij de ontwikkeling van de zorgkosten. Omdat de zorgtaken onder steeds grotere druk komen te staan, heeft de VVD-fractie tijdens de raadsvergadering van 7 oktober 2020 een motie ingediend die het college oproept meer data (informatie) en prestatie-indicatoren op te nemen in het raadsdashboard. Deze moeten bijdragen aan het krijgen van meer inzicht in de opbouw en ontwikkeling van de kosten. Want zolang er geen inzicht is in de aantallen, soorten hulp en (jeugd)zorg binnen het sociaal domein, kan er ook geen inhoudelijke discussie over de effecten van het beleid worden gevoerd. Hiervoor is ook medewerking van de Regio Gooi en Vechtstreek noodzakelijk, aangezien veel Wmo- en jeugdvoorzieningen door hen worden ingekocht bij zorgaanbieders.

Op het gebied van bijstand, werk en minimabeleid streeft de VVD er naar dat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen. Wat de ons betreft zou iedereen die kan werken ook daadwerkelijk aan het werk moeten zijn. Dit was vóór corona al een uitdagende opdracht en dat is door de coronacrisis alleen maar verder toegenomen. De VVD wil dit dashboard dan ook kunnen gebruiken om te kijken of we de juiste dingen doen om de kans op een baan voor Hilversummers te vergroten.

Wat de VVD betreft moeten alle Hilversummers de zorg kunnen blijven krijgen die zij nodig hebben. Nu en in de toekomst. Daarom blijven wij benadrukken dat we de kostenstijging in het sociaal domein onder controle moeten krijgen anders nemen deze kosten straks onze gehele begroting in beslag (Op dit moment betreft dit al bijna 45 procent). Dat betekent dat er dan minder ruimte over blijft voor andere belangrijke taken als sport en cultuur. De Hilversumse gemeenteraad heeft de motie unaniem aangenomen.

Freek Reijmerink en Tobias Westerneng