Woensdag 11 november behandelde de Raad de “Startmemo nieuwe Grondstoffenvisie”. In zo’n startmemo geeft de steller, in dit geval de regio, aan dat er een nieuw beleidsstuk geschreven gaat worden. En dat is het moment waarop de gemeenteraad sturing kan geven aan zo’n stuk: kaders stellen. Bij uitstek de taak van de Raad natuurlijk.

En dat hebben we gedaan. De VVD heeft vanavond een amendement ingediend, mede-ondertekend door Hart voor Hilversum, de PvdA en het CDA, wat het besluit zo aanpast dat we de discussie en het besluit over het al dan niet doorgaan met de gescheiden inzameling van PMD naar voren trekken.

In Helder Hilversums: we willen eerder in gesprek over de oranje bak. Er zijn namelijk heel veel signalen dat het inzamelen van plastic, metaal en drankkartons helemaal niet zo’n goed idee was. Het levert veel minder “duurzaamheidswinst” op dan gedacht, en het kost behoorlijk veel geld.

In veel gemeentes zijn ze er dan ook al weer mee gestopt. Maar er is nog een risico als je te lang wacht met hier over na te denken: je kunt dan straks geen kant op. Als je in 2022 zou willen stoppen met de oranje bak moet je gaan zoeken naar bedrijven die dat afvalscheiden voor je kunnen gaan doen; nascheiding. Dat is niet in twee maanden geregeld; ook hierom is het belangrijk om er nu mee aan de slag te gaan. Regeren is immers vooruitzien.

Ons amendement werd door alle fracties, met uitzondering van GroenLinks en D66, gesteund. Hiermee was er een ruime meerderheid vóór onze voorstelde aanpassing (24 voor, 10 tegen).

Dit is een belangrijke stap in de richting van het eerder nadenken over bronscheiding van PMD en – als het aan de VVD ligt – het eerder afschaffen van de oranje bak!

Hidde Fennema
Raadsfractie VVD | duurzaamheid | bereikbaarheid
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06 – 41 389 404

Voor de liefhebbers is hier onze bijdrage, en daaronder staat het relevante stuk uit het amendement.

 

—— het belangrijkste stuk van het amendement:

Het raadsbesluit aan te passen VAN: 

1. Het startmemo Grondstoffenvisie en de beschrijving van vraagstukken in dit voorstel ter kennisgeving aannemen 

2. Richting geven aan de uitwerking van een aantal vraagstukken in de nieuwe Grondstoffenvisie waarbij wordt gekozen voor; 

a. Ontwikkelperspectief B waarbij primair wordt gestuurd op duurzaamheidsprestaties van de afzonderlijke stromen afgezet tegen de kosten en gewenste dienstverlening waarbij ook maatschappelijke meerwaarde wordt meegewogen en secundair wordt gestuurd op % afvalscheiding totaal 

b. De keuze tussen bronscheiding of nascheiding PMD wordt afgewogen in 2022 op basis van de actuele informatie op dat moment, en te koppelen aan de afloop of verlenging van het contract restafval 

c. Op dit moment niet te kiezen voor invoering van DIFTAR ter bevordering van de afvalscheiding 

d. In te zetten op de koppelkansen en slimme verbindingen zoals beschreven in het Startmemo Grondstoffenvisie en dit voorstel 

NAAR 

1. Het startmemo Grondstoffenvisie en de beschrijving van vraagstukken in dit voorstel ter kennisgeving aannemen. 

2. Richting geven aan de uitwerking van een aantal vraagstukken in de nieuwe Grondstoffenvisie waarbij wordt gekozen voor: 

a. ontwikkelperspectief B waarbij primair wordt gestuurd op duurzaamheidsprestaties van de afzonderlijke stromen afgezet tegen de kosten en gewenste dienstverlening waarbij ook maatschappelijke meerwaarde wordt meegewogen

b. de besluitvorming over bron- of nascheiding PMD los te koppelen van de looptijd van contracten en te verbinden aan besluitvorming over de Grondstoffenvisie. De eventuele overstap kan dan op een financieel-economisch verantwoord moment worden gekozen; 

c. op dit moment niet te kiezen voor invoering van DIFTAR ter bevordering van de afvalscheiding; 

d. zo mogelijk gebruik te maken van koppelkansen en slimme verbindingen zoals beschreven in het Startmemo Grondstoffenvisie en dit voorstel.