Op donderdag 12 november was de primeur: de eerste digitale Algemene Ledenvergadering van de Hilversumse VVD. In een virtuele vergaderruimte bespraken de leden de verenigingszaken van de partij en de komende landelijke en lokale verkiezingen.

Zoals iedere najaars ALV werd de begroting vastgesteld voor het volgende jaar. De eerste keer dat de nieuwe penningmeester Willem Sprenkeler de leden toesprak. Hij werd in juni schriftelijk door de leden gekozen in het bestuur.

Vervolgens werd er al vooruit gekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De voorbereidingen zijn immers al in volle gang. Volgend jaar start de formele voorbereiding met drie ALV’s waarin achtereenvolgens het kaderstellend advies wordt vastgesteld, de groslijst en de kandidatenlijst. Daartussendoor wordt ook het verkiezingsprogramma geschreven en vastgesteld. In alles hebben de leden het laatste woord. Potentiële kandidaten kunnen zich al melden bij het bestuur.

Het hoogtepunt van deze ledenvergadering was de bespreking van amendementen voor het landelijke concept-verkiezingsprogramma ‘Samen aan de slag’ voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onder de leden is er veel waardering voor het programma en de erkenning voor de schrijvers is groot. Sommige leden vonden echter ruimte voor perfectionering en dat werd breed gedeeld. Alle amendementen, variërend van sport, liberale beginselen, democratische vernieuwing, economie, zorg en alles daartussen, zijn aangenomen door de ALV.

De dertien amendementen zijn doorgestuurd naar het hoofdbestuur van de VVD. Tijdens de landelijke Algemene Vergadering op 12 december kunnen alle leden stemmen over de amendementen op het verkiezingsprogramma. Een mooi democratisch proces vooruitlopend op dat ene moment waarop alle Nederlanders mogen stemmen: de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Waarop behoeft wat mij betreft geen twijfel.

Four more years!

Gerard Ekelmans
Secretaris Hilversumse VVD