Tijdens de gemeenteraad van 27-1-2021 stond een motie op de agenda. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor een motie stemt, is de motie aangenomen en is het een opdracht geworden die uitgevoerd gaat worden. Deze motie was zogenaamd ‘vreemd aan de orde’, dit betekent dat één of meerdere gemeenteraadsleden zelf een onderwerp op de agenda zetten om te bespreken. Een belangrijk instrument voor gemeenteraadsleden om hun kader stellende en controlerende rol uit te oefenen.

Sociaal domein 

De motie spreekt uit dat de gemeenteraad onderzoek gaat doen naar haar eigen rol bij de decentralisatie van de sociaal domein-taken naar de gemeente. In 2015 hebben alle gemeenten, dus ook Hilversum, deze taken vanuit de landelijke overheid overgedragen gekregen. Het gaat bijvoorbeeld om Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze taken waren voor de gemeente helemaal nieuw en er nog geen evaluatie geweest van de manier waarop de raad hiermee omgegaan is. De afgelopen jaren zijn de kosten in het sociaal domein fors opgelopen en dit zorgde voor financiële tegenvallers voor de gemeente. Namens de VVD heeft raadslid Freek Reijmerink hier regelmatig aandacht voor gevraagd: hoe krijgen we meer grip op het sociaal domein?

VVD is voor een onderzoek naar de rol van de gemeenteraad  

De VVD heeft voor deze motie gestemd. Er komt nu een onderzoek op het onderdeel WMO en Welzijn. Wij zijn heel benieuwd wat we kunnen leren voor de toekomst: welke ambities heeft de raad, hoe vertalen we dat naar duidelijke kaders en welke KPIs horen daarbij om te kunnen controleren. Dat is in de kern wat raadsleden moeten doen: kaders stellen en controleren. En zo krijgen we meer grip op het sociaal domein. Met als doel dat inwoners van Hilversum goede zorg krijgen waar dat nodig is, zonder dat de kosten een onhoudbaar groot deel van de gemeentelijke begroting gaan uitmaken.

Tobias Westerneng

Raadslid VVD
Woordvoerder sport, onderwijs, welzijn, werk & inkomen