Een jaar geleden begon de wereldwijde gezondheidscrisis, dit werd een economische crisis en inmiddels kunnen we ook spreken van een maatschappelijke crisis. Op donderdagavond 11 maart sprak de gemeenteraad met het college van Burgemeester en wethouders over de Corona impact op de Hilversumse samenleving. De gemeenteraadsleden werden bijgepraat over alle maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn. Daarna werd langs verschillende onderwerpen van gedachte gewisseld over wat de verschillende politieke partijen van belang vinden voor de komende periode.

De VVD heeft het college complimenten gemaakt voor het vele werk dat verzet is het afgelopen jaar. De volgende punten zijn door de VVD woordvoeders Frits Vogel en Tobias Westerneng naar voren gebracht:

 • Ondermijning preventief tegengaan
  • Nu veel ondernemers het financieel uitzonderlijk zwaar hebben, is aandacht voor de gevaren van ondermijning van belang. De VVD roept het college op preventief met ondernemers in gesprek te gaan over dit onderwerp.
 • Economie met maatwerk steunen, horeca cruciaal
  • De VVD wil steun voor Hilversumse horeca ondernemers, bijvoorbeeld door grotere terrassen mogelijk te maken, juist omdat horeca cruciaal is voor een levendig centrum. Het trekt winkelend publiek aan en dat voorkomt leegstand.
  • Oproep aan het college om tot meer maatwerk bij de financiële steun voor ondernemers in het algemeen te komen, omdat het niet zo mag zijn dat ondernemers kopje onder gaan als gevolg van de Coronacrisis. Het water staat veel ondernemers tot aan de lippen.
  • Suggestie om in het netwerk te kijken of ervaren ondernemers die zelf gestopt zijn, andere ondernemers kunnen helpen met adviezen.
 • Kansenongelijkheid mag niet verder toenemen
  • Elke leeftijdsgroep heeft het eigen coronaverhaal. Verschillende cijfers laten zien dat net als bij bedrijven, ook bij veel inwoners het water tot aan de lippen staat en dan in sociaal maatschappelijk opzicht: huiselijk geweld, eenzaamheid, depressie, toename drugs en drankgebruik, afname beweegactiviteit. De impact van deze Coronacrisis wordt deels bepaald door de omstandigheden waarin je leeft. Die toenemende kansenongelijkheid moeten we met elkaar voorkomen. De VVD heeft het college opgeroepen om te kijken of het welzijnswerk aangevuld moet worden met nieuwe instrumenten, omdat we nu eenmaal in een uitzonderlijke situatie zitten. Ook heeft de VVD aandacht gevraagd voor ontmoetingsplekken en stageplaatsen voor jongeren en omscholing naar kansrijke sectoren voor mensen die hun baan kwijt raken.
 • Door sport & bewegen vitaal de crisis uit
  • Jongeren bewogen voor Corona al te weinig (40% beweegt volgens de norm voldoende), door Corona is dit verder verslechterd. Ook ouderen zitten door de landelijke maatregelen meer binnen en bewegen minder. De VVD heeft het college opgeroepen om bewegen zo veel mogelijk te stimuleren via de verschillende maatschappelijke partners: scholen, welzijn, sportverenigingen en buurtsportcoaches. Sport & bewegen draagt uiteraard bij aan een gezonder lijf, maar heeft meer voordelen: samen zijn bestrijdt eenzaamheid, plezier in sport helpt ook mentaal sterker te worden.

Het was een waardevolle avond voor de VVD fractie, na deze zogenaamde beeldvormende sessie is de volgende stap om over concrete voorstellen te besluiten in de gemeenteraad van 31 maart.

 

De bijdrage van Frits Vogel

 

 

De bijdrage van Tobias Westerneng