Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 mei is een nieuw bestuur aangetreden. Voorzitter Hajo Binsbergen trad af omdat hij zich beschikbaar stelt voor de raad, en werd ad interim vervangen door Age Fluitman. Secretaris Gerard Ekelmans trad na twee termijnen af en in zijn plaats trad Diana Abrahams als secretaris aan. Bestuurslid Jacqueline Spronk stelt zich ook beschikbaar voor de raad, trad daarom ook af, en is vervangen door Emile Blomme. Penningmeester Willem Sprenkeler trad een jaar geleden aan en blijft in functie.