De VVD heeft deze week ingestemd met de Regionale Energie Strategie 1.0. We hebben daarbij de volgende punten gemaakt, want helemaal happy zijn we er niet mee.

  • Wij vinden de RES nog steeds geen strategie maar een tamelijk ordinaire oefening om zoveel mogelijk vierkante meters voor zonnepanelen en windmolens op te hoesten.
  • We zijn teleurgesteld dat innovatie hierdoor in dit stuk totaal ontbreekt, en dat we op dat vlak eigenlijk 2 jaar stil hebben gestaan. De moties over draagvlak, financiële haalbaarheid, geothermie, en zo nog een paar hebben niet geleid tot een innovatiever, breder gedragen of beter betaalbaar plan. Dat is echt jammer en geeft de VVD fractie het gevoel dat we op het proces bijzonder weinig invloed hebben kunnen uitoefenen, ondanks de vele bijeenkomsten die we bezocht hebben.
  • Wel zijn we blij dat er – door de inzet van de VVD fractie – geen windmolens in het Gooi komen!
  • We vinden het een enorme uitdaging om 700.000 m2 aan zonnepanelen in Hilversum neer te gaan leggen, en wijzen daarbij nog even op het door de raad aangenomen VVD amendement A 20-54 ‘Blijf van dat dak af’ waarin iedere suggestie van het toepassen van dwang wordt weggenomen. De VVD denkt dat zonnepanelen slechts een tijdelijke “tussenoplossing” zijn waarvan het maar de vraag is of die dingen op de langere termijn wel zo zinvol zijn geweest. Maar; omdat het alternatief – windturbines – veel erger is, stemmen we er mee in.

U kent ons credo; de VVD is wel groen maar niet gek. Daar komen we vanavond ook nog even op terug bij het laatste punt op deze agenda. Voor wat betreft de energietransitie hadden we moeten inzetten op bestendige, duurzame vormen van energieopwekking, zoals geothermie en belangrijker nog, kernenergie. We sluiten nu het RES 1.0-boek en kijken reikhalzend uit naar RES 2.0.