Woensdag 10 november 2021 heeft de gemeenteraad van Hilversum ingestemd met ons amendement om komend jaar onderzoek te gaan doen naar geothermie. De VVD probeert dit onderwerp al 4 jaar op de kaart te krijgen. Veel krantenartikelen, moties en amendementen later is dat nu eindelijk toch gelukt en daar zijn we trots op. De aanhouder wint.

Waarom geothermie?

Op enkele uitzonderingen na is iedereen het er wel over eens dat het niet goed gaat met ons klimaat. Het gehalte co2 in de atmosfeer stijgt. De temperatuur stijgt. De zeespiegel stijgt. En we weten inmiddels ook dat de mens hierop van invloed is. Wat we ook weten, is dat de ingeslagen weg met zonnepanelen en windmolens nooit genoeg energie op gaat leveren en al zeker niet op tijd. Dit wisten we in 2008 eigenlijk al. Met zon & wind is – als het niet voor teveel overlast zorgt – niks mis, maar een definitieve oplossing is het niet. En natuurlijk is het jammer om heel veel tijd, moeite en geld in iets te stoppen waarvan we weten dat het niet de ultieme oplossing is, maar dat is nu eenmaal de weg die we als Nederland ingeslagen zijn.

Meer, sneller, harder

Maar we moeten veel meer, veel sneller, en veel harder. De beste – en enige, in mijn ogen onvermijdelijke – oplossing daarvoor is kernenergie, en wel zo snel mogelijk. Maar daar gaan we in de gemeente niet over. Een minder groot maar ook interessant alternatief waar de gemeente wèl een rol in kan spelen is geothermie. Geothermie is weersonafhankelijk – het levert 24×7 energie op in de vorm van warmte en, als het even meezit, elektriciteit. Dit moeten we onderzoeken, omdat het een potentieel kansrijke energiebron is. Andere bronnen heeft Hilversum niet of nauwelijks, zoals door het college is opgeschreven in de Transitievisie Warmte, en die conclusie is onderschreven door Raad bij de vaststelling van dat stuk.

En nu?

Tot nu toe was het erg moeilijk iedereen in beweging te krijgen op het onderwerp geothermie, ook omdat het een relatief onbekende techniek is. Vanavond kwam daar verandering in! De gemeente gaat, zoals vastgelegd in ons amendement, het volgende doen:

‘De gemeente Hilversum gaat geothermie onderzoeken. Dit door middel van het aanjagen van onderzoek naar/uitvoer van geothermie in Hilversum en de directe omgeving. De gemeente gaat actief op zoek naar partijen en neemt proactief contact op met regio, provincie en rijk om ’t Gooi op de kaart te krijgen als proeftuin voor geothermie, om onderlinge verbindingen te leggen, subsidies op te zoeken en drempels weg te nemen. De ondernomen acties en vorderingen worden jaarlijks door het college per brief gerapporteerd aan de Raad.

De VVD is er trots op dat het eindelijk gelukt is om dit onderwerp een beetje op de kaart te zetten. We hebben er echt 4 jaar aan getrokken en al is dit niet veel, het is iets, en in de politiek moet je nu eenmaal ook blij kunnen zijn met kleine succesjes! Amendement A21-185 “Meer regie op geothermie” werd breed gedragen door de Raad; GroenLinks, Hart voor Hilversum, D66, Hilversums Belang, de ChristenUnie, en Democraten Hilversum dienden het amendement mede in, en het werd met slechts 2 stemmen tegen* aangenomen.

Hidde Fennema
Raadsfractie VVD Hilversum
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06 – 41 389 404

* de twee tegen-stemmen tegen waren van de PvdA, die “wel klaar zijn met die hobby” aangevuld met “laten we het echte werk oppakken”. Wat dat “echte werk” dan is, werd niet vermeld en al helemaal niet voorzien van een beter idee. Laten we maar hopen dat ze kernenergie bedoelden, dan ben ik het er van harte mee eens! Of het is gewoon verkiezingstijd…