Beste Hilversummer,

Met veel trots presenteren wij u ons programma voor de verkiezingen van de gemeenteraad van 16 maart 2022! Klik op onderstaande infographic voor de belangrijkste punten.

De afgelopen vier jaar heeft de Hilversumse VVD zich in de gemeenteraad en in het college keihard ingezet voor een mooi, levendig Hilversum. En met resultaat! Na decennia van discussie is het ontwerp voor een prachtig nieuw stationsgebied eindelijk goedgekeurd, de plannen om de Spoorzone te veranderen in een aantrekkelijk, groen deel van Hilversum staan klaar om uitgevoerd te worden en er is veel aandacht voor groen en duurzaamheid, waarbij de VVD succesvol heeft gepleit voor effectieve maatregelen in plaats van symboolpolitiek (want we zijn wel groen, maar niet gek!). Daarnaast heeft de VVD een belangrijk aandeel gehad in het nieuwe woonbeleid, waar we bij nieuwe ontwikkelingen Hilversummers zo veel mogelijk in hun eigen buurt willen laten wonen. En natuurlijk zijn we trots dat de woonlasten in Hilversum alleen maar met de inflatie zijn gestegen (in tegenstelling tot veel andere Nederlandse gemeenten). In 2022 gaat de OZB zelfs omlaag!

Maar we zijn er nog lang niet. Hoe mooi Hilversum ook is, onze gemeente staat ook voor grote uitdagingen. De zorguitgaven zijn moeilijk onder controle te houden, de vraag naar betaalbare woningen is veel groter dan het aanbod en ook Hilversum moet omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wil de VVD er hard aan blijven werken Hilversum nog mooier en levendiger te maken! Dat doen we door een aantal duidelijke, liberale keuzes voor Hilversum te maken.

We kiezen bijvoorbeeld voor:

  • Verstandige groei, buurtgericht en met het DNA van Dudok als uitgangspunt
  • Investeren in alle bedrijventerreinen én meer mensen aan het werk
  • Stevige verkeersoplossingen voor de Joh. Geradtsweg en de Diependaalselaan, maar ook investeren in de fiets
  • Fors meer cultuur en evenementen
  • Meer groen, effectieve inzet op duurzaamheid en klimaatadaptatie
  • Sportevenementen, maar ook meer jongeren aan het bewegen krijgen
  • Steviger aanpak van huftergedrag, verkeersonveilige plekken en ondermijnende criminaliteit

In dit programma leest u hoe wij deze plannen willen realiseren. Met een geweldig team van enthousiaste en deskundige liberalen staan we te trappelen om aan de slag te gaan. Aan de slag met een fris, liberaal programma voor een bruisend Hilversum. Dát is onze keuze!

Mocht u het gehele programma willen inzien dan kan dat hier. Wij hopen op 16 maart 2022 op uw steun en uw stem!

Hartelijke groeten, namens de Hilversumse VVD,

Arno Scheepers
Lijsttrekker