Samen met nagenoeg alle andere partijen hebben we stellingen bedacht voor het Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke partij heeft zelf een paar stellingen bedacht, die zijn samengevoegd en aangescherpt, en zo zijn we tot 30 stellingen gekomen. Dat ons verkiezingsprogramma behoorlijk volledig is bleek toen meteen, want over bijna alle stellingen staat iets in ons programma. Bij enkele stellingen niet of niet helemaal, dus dat zetten we hier nog even uiteen.

Het aantal coffeeshops in Hilversum moet worden verminderd

De Hilversumse VVD staat hier neutraal in. We willen er liever niet meer, maar het hoeven er wat ons betreft ook niet minder te worden.

Inwoners van de gemeente Hilversum moeten voorrang krijgen op de woningmarkt van Hilversum

Dit is bespreekbaar, maar moet niet ten koste gaan van de aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van de gemeente. Wij hebben hier als antwoord gekozen voor “Mee eens”. De VVD wil dan ook economisch gebonden mensen hierbij betrekken.

De gemeente moet meer geld uittrekken om taalachterstanden bij kinderen tegen te gaan, ook al moeten lokale belastingen hiervoor omhoog

Taalachterstanden en laaggeletterdheid moeten meer aandacht krijgen als het aan de VVD ligt. Niet goed de Nederlandse taal beheersen zet je op grote achterstand op de arbeidsmarkt, dus het is echt in ieders belang dat hier geld voor uitgetrokken wordt. Daarom kozen wij hier dan ook “Mee eens”. De VVD doet dit alleen wel liever zonder de belasting te verhogen, bijvoorbeeld door op andere onderwerpen minder geld uit te geven.

De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken

In ons verkiezingsprogramma staat de volgende passage:

Werk moet meer lonend worden. Daarom wordt de grens voor bijzondere bijstand op 100% van de bijstandsnorm gesteld. De individuele inkomenstoeslag wordt afgeschaft.

Die grens staat nu op 110%. Dat betekent kort en goed dat inwoners van Hilversum 10% “extra” krijgen, bovenop de landelijke bijstandsnorm. Dit kan er toe leiden dat mensen die in bijstand zitten en een baan vinden, er op achteruit gaan in inkomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom hebben we hier gekozen voor “niet mee eens”. We zijn het er niet “helemaal niet mee eens” omdat ook wij van de VVD vinden dat er een vangnet moet zijn voor mensen die dat nodig hebben.