Kortgeleden is Hidde namens het campagneteam in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van Vliegveld Hilversum, Vliegveld Teuge, de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA), de Aircraft Owners & Pilots Association, omwonenden en exploitanten.

Twintig man had de moeite genomen om op een winterse dinsdagochtend digitaal bij elkaar te komen om op te komen voor het belang van het vliegveld en te horen waarom er de volgende zinsnede in het programma van de Hilversumse VVD staat:

“Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheden van het transformeren van Vliegveld Hilversum, eventueel in combinatie met het MOB-terrein en de Korporaal Van Oudheusden Kazerne. Het oplossen van de verkeersdrukte op de Diependaalselaan (N201) is hierbij een voorwaarde.”

Aanleiding voor dit gesprek was dat deze zin als een verrassing kwam voor het bestuur en de gebruikers van het vliegveld. Men wilde graag meer weten over de context van dit programmapunt en natuurlijk lichten wij dit graag toe.

Naar aanleiding van de door de PvdA aangezwengelde discussie over dat het vliegveld opgeheven zou moeten worden en er woningen gebouwd zouden moeten worden, want ‘vliegen is toch maar een hobby van een paar rijkeluiszoontjes’ heeft VVD-woordvoerder Ruimtelijke Ordering Haitske van de Linde op 12 oktober al een werkbezoek gebracht aan het vliegveld en geluisterd naar het pleidooi van het vliegveld. Zij heeft geluisterd naar de zorgen van het vliegveld over hun toekomst, het belang van langere zekerheid qua huurcontract en er is ook gesproken over de vraag naar betaalbare woningen en het effect van vliegverkeer op de bouwmogelijkheden in de omgeving. Zij heeft deze informatie overgebracht in de fractie en ook ingebracht bij de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft. Dat is bij ons ‘geland’ als punt om te pleiten voor een onderzoek naar de wenselijkheid van een eventuele transformatie. Daar kan dus ook uitkomen dat het onwenselijk is.

In een reactie in de media liet het vliegveld weten teleurgesteld te zijn dat er niet met hen gesproken was over dit verkiezingspunt. Het is vervelend dat dit gevoel is ontstaan. Een verkiezingsprogramma wordt wel degelijk getoetst, maar dan niet bij alle bewoners, maar bij de leden van de Hilversumse VVD (wat overigens een van de goede redenen is om lid te zijn van een politieke partij, maar dat terzijde). Een programma biedt tegelijkertijd ook niet de ruimte om alle nuance die gerelateerd is aan een onderwerp in detail op te schrijven.

We schreven al eerder een artikel om de aanleiding meer toe te lichten omdat ook daarvoor de ruimte niet is in het programma zelf. In het programma wordt daardoor niet gerept over het belang van het vliegveld voor de gebruikers, de inwoners en de luchtvaartinfrastructuur.

In het gesprek werd door de vertegenwoordigers uitgesproken dat zij sterk de behoefte voelen om nogmaals het belang en de functie van het vliegveld te onderstrepen op het gebied van haar rol in de Nederlandse luchtvaartinfrastructuur, de veiligheid van vliegers, educatie, de energietransitie (elektrisch vliegen), recreatie en zelfs de natuur. Dat is ook uiteengezet in een artikel gepubliceerd op de website van het vliegveld.

Voor de Hilversumse VVD gaat het om een samenloop van onderwerpen, te weten:

  • De verkeersproblematiek in Hilversum-zuid en de leefbaarheid op de Diependaalselaan. Wij hebben de N201 door ons dorp lopen en daar willen – en moeten – we vanaf. Dat is ons een lief ding waard.
  • Betaalbare woningen en ruimte voor bedrijvigheid.
  • Het belang van het vliegveld (zoals eerder opgesomd).

De PvdA heeft het bal geopend door meteen stelling te nemen en te zeggen dat het vliegveld moet wijken voor woningen. Dat doen wij niet! Wij pleiten voor een onderzoek naar de wenselijkheid van een eventuele transformatie. Daar kan dus ook uitkomen dat het onwenselijk is. Praten over de toekomst van het vliegveld en de twee andere genoemde terreinen wil dus niet per definitie betekenen dat het vliegveld in het geheel verdwijnt en vervangen wordt door een woonwijk. En mocht dat het toch uiteindelijk de uitkomst zijn, en bijvoorbeeld blijken dat het inderdaad een te grote bedreiging is voor de luchtvaartinfrastructuur in Nederland (“want anders kan een vliegtuig met sputterende motor tussen Apeldoorn en Breda nergens meer landen”) dan zal er tegen die tijd gesproken moeten worden over een alternatief. Ook dat zal naar voren komen in dat onderzoek.

Er is dus geen sprake van een concreet plan – maar de VVD is wel bereid om het gesprek aan te gaan. Dat is dus nog steeds helemaal geen leuke boodschap voor alle belanghebbenden van/bij het vliegveld. Maar mocht iemand denken dat wij het belang van het vliegveld niet inzien of onderschatten, of dat wij per definitie of uit principe het vliegveld rücksichtslos zouden willen afschaffen: dat is echt niet het geval.

Hidde Fennema & Haitske van de Linde
Fractie VVD