Verantwoordelijk wethouder Wolthers (D66) heeft in de planvorming voor het Arenapark een tussenstap gezet. Hoewel de Hilversumse VVD blij is dat een groot deel van de door ons gegeven adviezen is overgenomen, zijn we ook verbaasd omdat de gemeenteraad nog geen enkel besluit heeft genomen, het staat pas in juli (na de gemeenteraadsverkiezingen) op de agenda.

De Hilversumse VVD fractie zag tot haar verbazing woensdag 9 maart in de lokale pers de aangepaste plannen voor het Arenapark voorbij komen. Verbaasd omdat wij als gemeenteraadsleden nog helemaal niet geïnformeerd waren over de tussenstap van wethouder Wolthers. Met terugwerkende kracht begrijpen wij ineens waar de op dinsdagavond uitgedeelde sneer van Hart voor Hilversum wethouder Walters vandaan kwam. Tijdens het debat van BV Hilversum botsten beide politica over het Arenapark, zonder dat de aanwezigen konden weten wat er de volgende dag in de krant zou staan.

Inmiddels heeft onze fractie de aangescherpte plannen van de voorkeursvariant kunnen lezen. Wij zijn blij dat de bouwhoogte verlaagd is, er nu gerekend wordt met kleinere woningen en dat de focus op werkgelegenheid en sport behouden zijn gebleven. Dit zijn voor de Hilversumse VVD belangrijke punten. Ook zijn er nog vragen en zorgen. Waarom zijn de werk m2 nu weer verlaagd (met 9%), en is het aantal woningen juist nog verder verhoogd (van 1.100 naar 1.200)? Wij maken ons gegeven deze plannen zorgen over de bereikbaarheid en de parkeercapaciteit. Hier zijn wij ook over in gesprek met omliggende buurten. De Hilversumse VVD heeft vanaf het begin van de planvorming voor het Arenapark prioriteit gegeven aan werkgelegenheid, andere partijen hebben het plan nu laten overhellen naar wonen en dat bevalt ons niet.

In juli gaat de (nieuwe) gemeenteraad besluiten over het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan. Het (nieuwe) college gaat dat plan baseren op de nu vrijgegeven voorkeursvariant. Omdat de gemeenteraad niet gevraagd is om een besluit te nemen over deze voorkeursvariant, kan het politiek gezien in juli nog alle kanten op. De Hilversumse VVD zal kijken naar: financiële haalbaarheid, ruimte voor werkgelegenheid (banen), verkeer en parkeren, passende bouwhoogte en ruimte voor sportvoorzieningen.

Tobias Westerneng
Gemeenteraadslid Hilversumse VVD
trwesterneng@hotmail.com
0622449533