Op 10 februari jl. namen 60 geïnteresseerden deel aan een door de Hilversumse VVD georganiseerde online inspiratiesessie over Sport & Bewegen. In de Zoom sessie gaven twee sprekers hun visie: Erik Scherder (Hoogleraar neuropsychologie VU en Lid van de Nederlandse Sportraad) en Ad Hoogendam (Onderzoeker Mulier Instituut). Over het belang van voldoende bewegen en de succesfactoren om met elkaar uitvoering te geven aan het lokale sportakkoord.

De deelnemers representeerden verschillende sportorganisaties. Ook namen geïnteresseerde inwoners, raadsleden en wethouders deel aan de sessie. De online sessie is terug te kijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=iNLJRJ58utU.
We stelden vast dat er al veel mooie initiatieven in Hilversum zijn, en toch beweegt een deel van Hilversum nog onvoldoende met alle nadelige gevolgen van dien. De oproep van Erik Scherder aan het einde van de sessie was heel duidelijk: de vrijblijvendheid moet er af. Ik blijf graag met in contact met Hilversummers over initiatieven die in onze gemeente bijdragen aan meer Sport & Bewegen activiteit.
Tobias Westerneng
Raadslid Hilversum
06-22449533