Enkele weken geleden had ik piketdienst en toen ik op het politiebureau aankwam zat daar een 16 jarige meisje. Zij was aangehouden toen ze met haar knalroze Scooter met hoge snelheid over het voetpad reed. Ik ging met haar in gesprek en vertelde haar dat de politie haar na ons gesprek allerlei vragen zou stellen, over haar school, werk, thuissituatie en vrienden, of ze drugs gebruikte en schulden had.

Ze vertelde me dat ze geen schulden had, integendeel ze had net een mooie Rose helm kunnen kopen omdat ze gevraagd was door jongens op straat om snel wat pakjes weg te brengen met haar scooter. Daarom reed ze ook over het voetpad, dat ging net wat sneller. Toen ik haar vroeg wat er in die pakjes zat trok ze haar schouders op en zei wat maakt mij dat nou uit. Ik wilde haar van alles vragen, maar daar was dit niet het moment voor. Maar waarom ik dit vertel is dat dit schijnbaar onschuldige verhaal symbool staat voor de criminele uitbuiting , het onder druk zetten van jongeren om schijnbaar onschuldige karweitjes te doen. Zowel het meisje als haar ouders zijn zich er niet bewust dat ze heel slinks in een crimineel netwerk ingezogen wordt. Haar Rose Scooter wordt bekend onder de drugsdealers en ze zal snel gevraagd worden om meer pakjes weg te brengen naar afgelegen plekken met alle risico’s van dien.

Een op de 8 jongeren is weleens benaderd door criminelen om iets strafbaars te doen, meewerken aan de handel in drugs, witwassen of seks gerelateerde criminaliteit. Dit zijn cijfers van Leerlingalert, een organisatie die jongeren weerbaar wil maken tegen criminaliteit en ondermijning. door lessen te geven die jeugdigen bewust moeten maken van het gevaar van ondermijning en criminele uitbuiting. Ze leren wat ondermijning is , en wat voor invloed dit heeft op de maatschappij.

Maar waar zijn de ouders, waar is hun opvoedkundige verantwoordelijkheid als het gaat om corrigeren en begrenzen.

Stichting HALT is begonnen met het project Ouders aan Zet, waarbij de ouders betrokken worden , strafmaatregelen bepalen en deze samen met hun kind uitvoeren. De ouders komt zo te weten waarom het kind een strafbaar feit heeft gepleegd en het kind kan uitleggen wat er aan de hand is.

Ouders worden direct aangesproken op de verantwoordelijkheid die ze hebben voor hun kind om hun kind te helpen overlast gevend en crimineel gedrag te stoppen en herhaling te voorkomen.

Door ouders direct aan de voorkant te betrekken bij de bewustwordingsprogramma’s van Leerling alert en wanneer er een strafbaar feit is gepleegd mee te laten beslissen over de strafmaatregel gaan ouders en jongeren met elkaar in gesprek over onderwerpen die ze normaal niet zouden bespreken.

Het beperken van jonge aanwas in de criminaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wijkagenten, scholen, sportcoaches en Ouders. Wij vragen het college om ouders te laten participeren bij de aanpak van de jeugdcriminaliteit.

Een ander punt waar wij aandacht voor vragen is een grote ergernis de zogenaamde Verkeershufters. Er is gekozen voor ondermijning, digitale veiligheid maatschappelijke onrust en aanpak van drugsoverlast in het Integraal veiligheidsplan. Er is schaarste bij de politie en de handhavingsorganisatie. Er worden steeds meer handhavingstaken regionaal uitgevoerd waardoor de politie als minder zichtbaar wordt ervaren. Onveilige situaties zoals Huiselijk geweld, burenruzies, verwarde personen, worden steeds meer opgepakt vanuit de gemeentelijke handhavingsorganisatie en binnen het sociaal domein met de hulpverlening. Een van de grote ergernissen is het asociaal gedrag van verkeersdeelnemers., de zg verkeershufters. De VVD is van mening dat het asociaal gedrag, personen die de regels aan hun laars lappen aangepakt moet worden en ook een prioriteit is in het veiligheidsplan. Daarom dient de VVD de motie, aanpak van Verkeershufters in met het doel zodra de capaciteit dit toelaat dit onwenselijke gedrag aan te pakken en streng te handhaven.

Ellis Zeeuw van der Laan
Woordvoerder Veiligheid & Openbare Orde
‭+31 6 44 83 88 35‬ | elliszeeuwvanderlaan@gmail.com