In de Commissie Economie bespraken de Hilversumse raadsfracties op 15 februari 2023 de startnotitie voor de Gebiedsagenda voor bedrijventerrein Zuidwest. Een belangrijk onderwerp, want er zijn in dit deel van Hilversum veel bedrijven gevestigd en daarmee is dit gebied van groot belang voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Het gaat namelijk om dit gebied:

Het college stelt voor om de gebiedsagenda langs 6 thema’s uit te werken:

  1. Ruimtelijke verdichting (compacter maken) voor economische functies
  2. Ruimtelijke verdeling met focus op economische vitaliteit
  3. Duurzaamheid gericht op klimaatadaptatie en energietransitie
  4. Verbetering van de openbare ruimte
  5. Mobiliteit en verkeersveiligheid
  6. Veiligheid en tegengaan ondermijning

De Hilversumse VVD heeft de inspreker van de Ondernemersvereniging Zuidwest horen zeggen dat zij zich herkennen in deze thema ‘s. Dat is goed om te horen. Wij vinden het als fractie belangrijk dat ondermijning specifiek als thema is opgenomen. Ook de bijbehorende timing is voor de ondernemers acceptabel. Onze fractie is van mening dat sneller in dit geval altijd beter is. Want ondernemers willen – en moeten – immers ondernemen.

De VVD heeft in de behandeling aandacht gevraagd voor werkgelegenheid. Als enige partij brachten wij in dat werkgelegenheid een onderdeel van de 6 thema’s moet zijn. Omdat in de economische visie 2040 voor Hilversum staat dat er in de afgelopen jaren stelselmatig banen zijn weggelekt, vinden wij het belangrijk dat werkgelegenheid als thema op zich goed verankerd is in deze gebiedsagenda. Dit punt zullen nemen wij mee naar de raadsbehandeling begin maart. En dan hebben de ondernemers in januari 2024 een gebiedsagenda, of nog in 2023 als het aan de Hilversumse VVD ligt.

Tobias Westerneng
Raadslid VVD, woordvoerder Economie